×
borderup

Bedømmelseskriterier

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.” - Albert Einstein

Introduktion

I engelskfaget er der, som i alle andre fag, en række forskellige bedømmelseskriterier som reflekterer fagets kernestof og faglige mål. Overordnet set er de faglige mål inddelt i to hovedkategorier, sprogfærdigheder og sprog, tekst og kultur, mens kernestoffet udgøres af en række faglige fokuspunkter, som eksempelvis lingua franca, værklæsning, kulturelle og historiske forhold i engelsktalende lande samt på A-niveau William Shakespeare . Nedenfor finder du en oversigt over mere konkrete bedømmelseskriterier ved den mundtlige prøve.

Engelsk A
Karakteren 02
Tilstrækkeligt
Karakteren 7
Godt
Karakteren 12
Fremragende
Elevens præsentation og deltagelse i samtale er noget usammenhængende men dog forståelig. Det faglige og almene ordforråd er begrænset. Sprogbeherskelsen er usikker og der er mange fejl. Elevens præsentation og samtale viser fluency, et godt fagligt og alment ordforråd og syntaks. Sprogbeherskelse er overvejende sikker men ikke fejlfri.

Elevens præsentation og samtale viser fluency, stor variation i fagligt og alment ordforråd og syntaks og sikker sprogbeherskelse med kun uvæsentlige mangler.
Eleven kan redegøre for indhold og synspunkter i tekstmaterialet men er usikker, når det drejer sig om at systematisere, analysere og perspektivere tekstmaterialet med brug af faglig viden og placere det i en større sammenhæng. Eleven har en god tekstforståelse og kan overvejende systematisere, analysere og perspektivere tekstmaterialet med brug af faglig viden og placere det i en større sammenhæng.

Eleven har en præcis tekstforståelse og kan systematisere, analysere og perspektivere tekstmaterialet med brug af relevant faglig viden og sikkert placere det i en større sammenhæng.

Eleven har besvær med at formulere egne synspunkter og argumentere herfor. Eleven kan formulere egne synspunkter og argumentere herfor. Eleven kan ubesværet formulere egne synspunkter og argumentere herfor.

Som det ses nedenfor er bedømmelseskriterierne på A og B-niveau altså sammenlignelige, men der tillades på B-niveau en større fejlmargin og sproglig usikkerhed samtidig med at kernestoffet og de faglige mål på A-niveau ligeledes har skærpet krav.


Engelsk B
Karakteren 02
Tilstrækkeligt
Karakteren 7
Godt
Karakteren 12
Fremragende
Elevens tekst er noget usammenhængende men forståelig. Elevens tekst er struktureret og sammenhængende. Elevens tekst er flydende og velstruktureret.

Indholdet viser, at tekstmateriale og emne er forstået, men der er metodiske mangler og klare begrænsninger i emnebehandlingen. Faglig viden anvendes kun i begrænset omfang.

Indholdet viser overvejende god forståelse af tekstmaterialet, nogen metodik i opgaveløsningen og en god emnebehandling med nogen inddragelse af relevant faglig viden.

Indholdet viser en præcis forståelse af tekstmaterialet, en sikker metodik i opgaveløsningen og en nuanceret emnebehandling, der omfatter redegørelse, analyse, vurdering og perspektivering med inddragelse af relevant faglig viden.
Sprogbeherskelsen viser usikkerhed. Der optræder mange fejl, hvoraf enkelte er meningsforstyrrende. Ordforrådet er begrænset og mangler variation. Elevens viden om grammatik er usikker Eleven har en god sprogbeherskelse med en del fejl og overvejende sikker viden om grammatik. Det faglige og almene ordforråd er overvejende varieret og nuanceret.

Eleven har en sikker sprogbeherskelse med kun ubetydelige fejl og en sikker viden om grammatik. Det faglige og almene ordforråd er varieret og nuanceret.