×
borderup

Præsentation

“It’s not where you take things from - it’s where you take them to.” - Jean Luc Godard

Introduktion

Den mundtlige eksamen og eksamination tager udgangspunkt i en præsentation på cirka otte minutter, om det ukendte tekstmateriale, altså eksamensteksten. Med det ukendte tekstmateriale følger en opgaveformulering, som typisk anviser et par forskellige fokuspunkter som skal behandles i analysen samt en perspektivering i form af inddragelse af de studerede emner. Det er her vigtigt at påpege, at eksaminationen primært centrerer sig omkring det ukendte tekstmateriale, og altså ikke er en overhøring i hvor meget eksaminanden kan huske af tidligere gennemgået stof.

Der er selvsagt mange forskellige måder at udforme den mundtlige præsentation, men nedenfor følger et eksempel med udgangspunkt i en klassisk eksamenstekst, Hills Like White Elephants (1927) af Ernest Hemingway , hvor opgaveformuleringen fokuserer på karakterer og skrivestil samt en perspektivering til forløbet Love.


lightningicon

EKSAMENSOPLÆG

MATERIALE