×
borderup

Source: Hayes, T. (2007). I'm Not There. Lionsgate.

SRO & SRP | Begrebspar | Diakron og synkron

Diakron og synkron

“It is best not to mix the past with the present. The present paints the past with gold. The past paints the present with lead.” - Henry Rollins

Introduktion

Ved brug af begrebsparrene diakron og synkron ligger fokus ikke nødvendigvis på mængden af materiale og information eller en egentlig tilgang til den enkelte tekst, men nærmere en undersøgelse af hvilken rolle tiden spiller i relation til en række tekster. Begrebet diakron beskæftiger sig med en udvikling og her undersøger man eksemeplvis hvordan et fænomen har udviklet sig over tid. Synkront, som nok rent sprogligt er et mere alment udbredt ord, henviser derimod ikke til en udvikling over tid, men derimod til samtidige aspekter af et fænomen.


Diakron og synkron i en engelskfaglig kontekst

Begrebsparret kan siges at være beslægtet med et andet velkendt engelskfagligt begreb, nemlig kronologi. Ligesom kronologi, centrerer den diakrone- og synkrone tilgang sig også omkring tiden som en afgørende faktor i forståelsen og fortolkningen af diverse fænomener. Den diakrone tilgang anvendes, som sagt, ved at man anskuer et fænomens udvikling over tid, mens den synkrone tilgang anvendes som et snit eller et konkret, tidsmæssigt nedslag. Den nedenstående figur illustrerer eksempelvis hvordan man kunne undersøge USA og Ruslands forhold fra slutningen af anden 1945 frem til i dag. Et synkront snit i 2022 ville sandsynligvis beskæftige sig med konkrete, samtidige problemstillinger som krigen i Ukraine, NATO, atomtruslen og Nord Stream.
Kilde: Vidensmønstre (2017-)