×
borderup

Engelskfaglige metoder | Forside

Engelskfaglige metoder

“I am not here to speak the truth. I am just here to give you a method to perceive it.” - Jaggi Vasudev

Introduktion

Engelskfaget er en del af humaniora, hvorfor engelskfagets metoder på mange måder minder om andre humanistiske fag, som eksempelvis dansk. I første omgang er metoderne til venstre i menuen inddelt i to forskellige grupper, tekstanalyse og sproglige analyse. Tekstanalyse egner sig i udgangspunktet bedst til analyse af skønlitteratur, mens de sproglige analysemetoder, i udgangspunktet, egner sig bedst til analyse af sagprosa.

Siderne her indeholder nogle af de mere kendte analysemetoder, men det er vigtigt at pointere at dette ikke er nogen definitiv oversigt. Informationerne om de forskellige analysemetoder er ligeledes heller ikke definitive, og der findes aspekter og vinklinger af metoderne, som ikke fremgår på disse sider. Denne sektions formål er derfor at skabe et hurtigt overblik og inspirere til videre research.