×
borderup

Engelskfaglige metoder | Tekstanalyse | Nykritisk analysemetode

Nykritisk analysemetode

“As for literary criticism in general, I have long felt that any reviewer who expresses rage and loathing for a novel or a play or a poem is preposterous. He or she is like a person who has put on full armor and attacked a hot fudge sundae or a banana split.” - Kurt Vonnegut

Introduktion

Som Kurt Vonnegut udtrykker det i citatet ovenfor så giver decideret kritik af litteratur sjældent mening og derfor handler den nykritiske analysemetode heller ikke om at kritisere tekster, som navnet ellers kunne antyde, men derimod om at anskue og behandle tekster uafhængigt af eksterne faktorer. Ved brug af metoden er forfatterens privatliv eller offentlige person irrelevant. Den historisk kontekst, som måske endda danner ramme for fortællingen, er ligeledes uden betydning. Det eneste som er relevant er den mening og mængde information teksten i sig selv indeholder og udtrykker.


Oprindelse

Den nykritiske analysemetode kom frem i midten af det 19. århundrede, og tog navn efter The New Criticism af John Crowe Ransom fra 1941. Foregangsmændene bag metoden havde i første omgang primært digtanalyse i tankerne, og fokuserede derfor særligt på litterære begreber som metaforer, billedsprog, paradokser og ironi. Senere er metoden blevet et oplagt valg til analyse af skønlitteratur i stort set alle genrer.


Anvendelse af metoden

I praksis fungerer den nykritiske analysemetode ved grundig nærlæsning af teksten, samt ved at analysere og fortolke med fokus på begreber som miljø, karakteristik, symbolik, sprog, struktur og så videre.


Kritik af metoden

At bearbejde en tekst nykritisk er den oplagte mulighed i en undervisnings- eller eksamenssituation, hvor vi ikke altid har mulighed for at researche forfatteren, den historiske periode eller en litteraturhistorisk kontekst på forhånd. Til trods for metodens umiddelbare forcer, er den dog også til tider blevet kritiseret for være uinteresseret i mennesket bag samt historiske- og litterære kontekster.


Kilder: Texts and Contexts: Writing about Literature with Critical Theory, Poetry Foundation og Documenting the American South.