×
borderup

Engelskfaglige metoder | Tekstanalyse | Biografisk analysemetode

Biografisk analysemetode

“Life should not be a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside in a cloud of smoke, thoroughly used up, totally worn out, and loudly proclaiming "Wow! What a Ride!” - Hunter S. Thompsons

Introduktion

I modsætning til den nykritiske analysemetode, hvor man ser bort fra alle eksterne forhold, arbejder den biografiske analysemetode ud fra tesen om, at aspekter af forfatteren og dennes privatliv, uddannelse, sociokulturelle forhold og livsfilosofi unægteligt vil sætte sit aftryk på de tekster han/hun skriver.


Oprindelse

Det er ikke muligt at præcisere den eksakte oprindelse af den biografisk analysemetode, men den er med sikkerhed blevet anvendt siden starten af 1900-tallet. Siden cirka midten af 1900-tallet, hvor nykritikken vinder frem og den franske litteraturkritiker Roland Barthes proklamerer forfatterens død, er metoden i midlertidig næsten blevet afskrevet af litteraturkritikere.


Anvendelse af metoden

I praksis fungerer den biografiske analysemetode ligeledes ved grundig nærlæsning af teksten, men derudover også en grundig research af forfatterens liv. Efterfølgende arbejdes der med teksten, og man forsøger at forklare, analysere og fortolke den ud fra den baggrundsviden man nu har tilegnet sig. Der er dog mange faldgruber man skal være opmærksom på ved den biografiske analysemetode. Eksempelvis skal man passe på ikke at gå for langt i sit forsøg på at få brikkerne til at falde på plads, og derved overanalysere og overfortolke værket.


Kritik af metoden

Den biografiske analysemetode er i de fleste tilfælde ikke den optimale analysemetode, medmindre man er sikker på at det har været forfatterens intention at skrive sit liv ind i værket, og selv i disse tilfælde vil metoden fungere bedst i samspil med andre metoder. Et andet problem ved metoden er at der, selv i nyere tid, er mange eksempler på forfattere om hvis person der er meget lidt information tilgængeligt hvilket gør en biografisk analyse tæt på umulig.Kilder: University of Mississippi og University of Freiburg.