×
borderup

Source: Hayes, T. (2007). I'm Not There. Lionsgate.

SRO & SRP | Begrebspar | Faktuel - normativ

Faktuel - normativ

“There’s the way things should be, and then there’s the way things are. Things will never be the way they should be as long as people keep saying that’s just the way things are. If everyone got together and ensured that things were the way they should be, then eventually the way things are would be the way they should be. Of course, that will never happen. That’s just the way things are.” - S.K.S Perry

Introduktion

Begrebsparret faktuel og normativ er beslægtet med andre ord som ofte anvendes, både i en faglig kontekst, og i en mere generel forståelse, nemlig ordene fakta og normer. Det faktuelle beskæftiger sig med ting, som er mere eller mindre kendsgerninger. Der er i hvertfald en ret smal margin indenfor det faktuelle, som kan diskuteres. Det normative er den diametrale modsætning forstået på den måde, at der indenfor det normative ikke findes en afklaring eller et definitivt svar. Man kan opsummere begreberne ved at det faktuelle beskæftiger beskæftiger sig med, observerer og/eller konstaterer tingene, som de er, mens det normative lægger op til en diskussion eller vurdering af hvordan tingene bør være. Man kan derfor, lidt groft, påstå at de fleste redegørelser fokuserer på faktuelle udsagn, mens diskussionsafsnittet typisk beskæftiger sig med spørgsmål af mere normativ karakter.


Faktuel
 • Handler dit emne om de egentlige forhold og tingene som de er?
 • Er der tale om observationer der kan bekræftes gennem eksempelvis indsamling af empiri?
 • Forholder du dig primært på et redegørende taksonomisk niveau?
 • Normativ
 • Kan dit emne diskuteres ud fra moral, etik, værdier eller lignende?
 • Er det svært at nå frem til et endeligt svar, da der er tale om holdningsspørgsmål?
 • Forholder du dig primært på et diskuterende og/eller vurderende taksonomisk niveau?

 • Faktuel og normativ i engelskfaget

  I en engelskfaglig kontekst er der brug for både faktuelle og normative spørgsmål og tilgange. I engelskfaget vil der ofte være behov for først at mestre det første taksonomiske niveau, og altså redegøre for et væld af samfundsmæssige-, kulturelle-, sociale-, sproglige-, tekstmæssige- og historiske forhold, inden denne viden kan anvendes i en analytisk- kontekst. Normativ udfolder sig ofte på øverste taksonomiske niveau og spiller ofte sammen med sproglig udfoldelse i diskussioner om eksempelvis euthanasia, abortion, legalisation of drugs og cloning.


  Kilde: Vidensmønstre (2017-)