×
borderup

Source: Hayes, T. (2007). I'm Not There. Lionsgate.

SRO & SRP | SRO & SRP | Det mundtlige oplæg

Det mundtlige oplæg

Whatever you're thinking, is being thought or had already been thought somewhere else. What makes the difference is in your way of presenting it.” - Junaid Raza

Introduktion

Den mundtlige eksamination indledes med eksaminandens præsentation af studieretningsprojektets centrale problemstillinger og de vigtigste konklusioner. Præsentationen skal endvidere indeholde overvejelser om anvendelse af faglige metoder, herunder metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i tilknytning til det konkrete projekt. Præsentationen kan vare op til 10 minutter, men kortere tid kan også være fyldestgørende og give bedre mulighed for den efterfølgende drøftelse af projektets kvaliteter. Det kan være en fordel for eleven at tage udgangspunkt i den videnskabelige basismodel. Præsentationen efterfølges af en samtale mellem eksaminand, eksaminator og censor, og samtalen vil tage udgangspunkt i eksaminandens præsentation og de forudgående punkter, som eksaminator og censor har drøftet.

Ved den mundtlige prøve, jf. pkt. 4.3., lægges vægt på:

  • den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner
  • faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag.
  • eksaminandens evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projekter og valg af indgående fag, herunder argumentation for eventuelt valg af ét fag.


  • lightningicon

    PRÆSENTATION    Dette eksempel på en præsentation tager udgangspunkt i en opgave om Cancel Culture i fagene engelsk og filosfi. Du kan finde elevens dispositionen nedenfor og selve opgaven under eksempler på opgaver.    EKSEMPLER PÅ DISPOSITION