×
borderup

Source: Aronofsky, D. (2000). Requiem for a Dream. Lionsgate.

Topics | Subjects | Addiction | Forløbsbeskrivelse

Forløbsbeskrivelse

“I have absolutely no pleasure in the stimulants in which I sometimes so madly indulge. It has not been in the pursuit of pleasure that I have periled life and reputation and reason. It has been the desperate attempt to escape from torturing memories, from a sense of insupportable loneliness and a dread of some strange impending doom.” - Edgar Allan Poe

Forløbsbeskrivelse

Forløbet centrerer sig om afhængighed og stofmisbrug, som det skildres i et væld af genrer, eksempelvis litteraturen, lyrikken, film- og tv samt den virkelige verden.

Primært materiale:
Alex Gibney - The Crime of the Century (TV Mini Series 2021)
William S. Burroughs - Junky (1953)
Elliott Smith - Between the Bars (1997)

Faglige mål på A-niveau:

  • analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
  • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
  • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
  • perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
  • analysere og perspektivere aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA

 

Faglige mål på B-niveau:

  • analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af relevant faglig terminologi
  • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
  • analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og metode
  • perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk

 

Arbejdsformer, fokuspunkter og kompetencer:
Undervisningen bestræber sig, som altid, på at levere varieret og differentieret undervisning, men trækker på klassiske arbejdsformer som lærerstyret undervisning, individuelt arbejde og pararbejde, men da forløbet i særdeleshed afvikles i study groups er der særligt fokus på gruppearbejde og kompetencer som at samarbejde, at overskue og strukturere, selvstændighed men selvfølgelig også analyse og kommunikative færdigheder.

 

Omfang
16 lektioner / ca. 200 sider