×
borderup

Source: Aronofsky, D. (2000). Requiem for a Dream. Lionsgate.

Topics | Subjects | Addiction | Integreret grammatik

Integreret grammatik

Heroin A.M.

Videoen i denne opgave er en sketch fra NBCs Saturday Night Live, som blev vist 17. april 2016. Sketchen var yderst kontroversiel og blev særligt kritiseret for at gøre grin med USAs stigende misbrugsepidemi.

Find og skriv i alt tre forskellige verballed i tre forskellige tider.


Drugs will fuck you up

Teksten i denne øvelse er et interview med den amerikanske rockmusiker Kurt Cobain , fra dokumentarfilmen Kurt Cobain: About a Son(2006) af AJ Schnack. Cobains stofmisbrug blev hyppigt portrætteret i pressen i starten af 90erne.

a. Find og skriv i alt tre forskellige verber i simpel tid, og tre forskellige verber i udvidet tid.

b. Forklar forskellene på simpel tid og udvidet tid med udgangspunkt i eksemplerne. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dit svar på dansk.