×
borderup

Source: Luhrmann, B. (2013). The Great Gatsby. Warner Bros.

Topics | Literature | The Great Gatsby | Forløbsbeskrivelse

Forløbsbeskrivelse

“She told me it was a girl, and so I turned my head away and wept. 'All right,' I said, 'I'm glad it's a girl. And I hope she'll be a fool — that's the best thing a girl can be in this world, a beautiful little fool.” - F. Scott Fitzgerald

Forløbsbeskrivelse

Forløbet centrerer sig selvsagt om klassikeren The Great Gatsby fra 1925 skrevet af F. Scott Fitzgerald , men kan have flere forskellige faglige formål. Først og fremmest vil værket, grundet sin relativt korte længde (180 sider eller cirka 275 minutter som lydbog), være oplagt til værklæsning. Værklæsningen udfoldes som regel i praksis gennem såkaldte study groups, og derfor vil en stor del af denne vinkling af forløbet også have til formål at træne almene studiekompetencer som selvstændighed, initiativ og ansvarlighed. Der fastsættes løbende deadlines for den eventeuelle værklæsning, men eleverne skal selv bære ansvaret for at strukturere og overskue denne opgave. Tematisk kunne en overskrift eller fokus for denne værklæsning være F. Scott Fitzgeralds forfatterskab, The American Dream eller The Lost Generation .

En anden og mindre omstændig vinkling kunne være inddragelse af enkelte kapitler som et sidespring eller modpol til et forløb om modernismen, The Lost Generation eller Ernest Hemingway.

Primært materiale:
F. Scott Fitzgerald - The Great Gatsby (1925)

Supplerende materiale:
Baz Luhrmann - The Great Gatsby (2013)

Faglige mål på A-niveau:

  • analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
  • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
  • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
  • perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
  • analysere og perspektivere aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA

 

Faglige mål på B-niveau:

  • analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af relevant faglig terminologi
  • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
  • analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og metode
  • perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk

 

Arbejdsformer, fokuspunkter og kompetencer:
Undervisningen bestræber sig, som altid, på at levere varieret og differentieret undervisning, men trækker på klassiske arbejdsformer som lærerstyret undervisning, individuelt arbejde og pararbejde, men da forløbet i særdeleshed afvikles i study groups er der særligt fokus på gruppearbejde og kompetencer som at samarbejde, at overskue og strukturere, selvstændighed men selvfølgelig også analyse og kommunikative færdigheder.

 

Omfang
16 lektioner / ca. 200 sider