×
borderup

Source: Joshua Hurricks

Topics | Travelling | New Zealand | Forløbsbeskrivelse

Forløbsbeskrivelse

“Seek the treasure you value most dearly. If you bow your head, let it be to a lofty mountain.” - Māori proverb

Forløbsbeskrivelse

Forløbet New Zealand forsøger at skabe et overblik og forståelse for New Zealands historiske, sociale og kulturelle ophav, med særligt fokus på forholdet mellem de Maorierne og de vestlige new zealandere. Dette kommer eksempelvis til udtryk gennem Tamahoris film Once Were Warriors fra 1994 samt det skriftlige arbejde med den aktuelle The pervasive myth of Māori privilege (2023) af Peter Meihanna og The Totara Tree (1940) af den berømte forfatter Roderick Finlayson. Forløbet har dog også beskæftiget sig med nyere materiale og andre tematikker som eksempelvis terrorisme og religiøs ekstremisme i form af terrorangrebet i Christchurch i 2019 samt lyrik og parodi i form af den new zealandske satiregruppe Flight of the Conchords .

Primært materiale:
Lee Tamahori - Once Were Warriors (1994)
Flight of the Conchords - Hiphopopotamus vs. Rhymenoceros (2008)
Jacinda Ardern – This can only be described as a terrorist attack (2019)

Supplerende materiale:
Peter Meihanna - The pervasive myth of Māori privilege (2023)
Roderick Finlayson - The Totara Tree (1940)

Faglige mål på A-niveau:

 • analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
 • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
 • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
 • perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
 • behandle komplekse problemstillinger i samspil med andre fag
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder

 

Faglige mål på B-niveau:

 • analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af relevant faglig terminologi
 • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
 • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
 • perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder

 

Arbejdsformer, fokuspunkter og kompetencer:
Undervisningen bestræber sig, som altid, på at levere varieret og differentieret undervisning, men trækker på klassiske arbejdsformer som lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, pararbejde og gruppearbejde og træner kompetencer som analytiske evner, formidling og kommunikative færdigheder, men også almene som at lytte og søge information.

 

Omfang
12 lektioner / ca. 30 sider