×
UK

Topics | Literature | Animal Farm | Forløbsbeskrivelse

Forløbsbeskrivelse

“Man is the only creature that consumes without producing. He does not give milk, he does not lay eggs, he is too weak to pull the plough, he cannot run fast enough to catch rabbits. Yet he is lord of all the animals. He sets them to work, he gives back to them the bare minimum that will prevent them from starving, and the rest he keeps for himself.” - George Orwell

Forløbsbeskrivelse

Forløbet Animal Farm beskæftiger sig selvsagt med romanen Animal Farm af George Orwell fra 1947. Bogen handler i grove træk om en flok dyr på en bondegård i England, som jager menneskene væk for selv at drive gården og drage nytte af sine resourcer, men skal fortællingen i virkeligheden ses som en allegori for virkelige hændelser? Forløbet fokuserer selvsagt på værklæsning, men udføres gennem såkaldte study groups, og derfor er en stor del af formålet med forløbet også at træne almene studiekompetencer som eksempelvis selvstændighed, initiativ og ansvarlighed. Der fastsættes løbende deadlines for værklæsningen, men eleverne skal selv bære ansvaret for at strukturere og overskue denne opgave.

Primært materiale:
George Orwell - Animal Farm (1945)

Sekundært materiale:
John Halas & Joy Batchelor - Animal Farm (1954)

Faglige mål på A-niveau:

  • analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
  • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
  • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
  • perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
  • analysere og perspektivere aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA

 

Faglige mål på B-niveau:

  • analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af relevant faglig terminologi
  • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
  • analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og metode
  • perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk

 

Arbejdsformer, fokuspunkter og kompetencer:
Undervisningen bestræber sig, som altid, på at levere varieret og differentieret undervisning, men trækker på klassiske arbejdsformer som lærerstyret undervisning, individuelt arbejde og pararbejde, men da forløbet i særdeleshed afvikles i study groups er der særligt fokus på gruppearbejde og kompetencer som at samarbejde, at overskue og strukturere, selvstændighed men selvfølgelig også analyse og kommunikative færdigheder.

 

Omfang
12 lektioner / ca. 120 sider