×
borderup

Topics | Travelling | Australia | Forløbsbeskrivelse

Forløbsbeskrivelse

“We are all visitors to this time, this place. We are just passing through. Our purpose here is to observe, to learn, to grow, to love… and then we return home.” - Aboriginal proverb

Forløbsbeskrivelse

Forløbet Australia forsøger at skabe en forståelse for Australiens historiske, sociale og kulturelle ophav, hovedsageligt med fokus på forholdet mellem de indfødte aboriginals og de vestlige australiere. Forløbet inddrager typisk forskellige typer tekster og materiale som eksempelvis digtet The Past (1970) af Odgeroo Noonuccal , Anthony Hills novelle Growing Up (1999), Apology to Australia's Indigenous peoples (2008) af Kevin Rudd samt Netflix-filmen Cargo fra 2017. I forhold til kompetencer trænes der blandt andet tekstanalytiske kompetencer som f.eks. digtanalyse, retorisk analyse og filmanalyse.

Primært materiale:
Ben Howling & Yolanda Ramke – Cargo (film, 2017)
Anthony Hill – Growing Up (1999)
Odgeroo Noonuccal – The Past (1970)
Kevin Rudd – Apology to Australia's Indigenous peoples (2008)

Supplerende materiale:
The Animated History of Australia
Indigenous Australia: What they don’t teach you

Faglige mål på A-niveau:

 • analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
 • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
 • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
 • perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
 • behandle komplekse problemstillinger i samspil med andre fag
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder

 

Faglige mål på B-niveau:

 • analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af relevant faglig terminologi
 • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
 • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
 • perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder

 

Arbejdsformer, fokuspunkter og kompetencer:
Undervisningen bestræber sig, som altid, på at levere varieret og differentieret undervisning, men trækker på klassiske arbejdsformer som lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, pararbejde og gruppearbejde og træner kompetencer som analytiske evner, formidling og kommunikative færdigheder, men også almene som at lytte og søge information.

 

Omfang
14 lektioner / ca. 30 sider