×
bukowski

Source: Michele Svengsouk & Popularium

Topics | Authors | Charles Bukowski | Forløbsbeskrivelse

Forløbsbeskrivelse

“That's the problem with drinking, I thought, as I poured myself a drink. If something bad happens you drink in an attempt to forget; if something good happens you drink in order to celebrate; and if nothing happens you drink to make something happen.” - Charles Bukowski

Forløbsbeskrivelse

Forløbet Bukowski præsenterer en af USAs mest kontroversielle forfattere og skal ses som en kontrast til meget af det øvrige, litterære indhold i undervisningen. Amerikanske Charles Bukowski er politisk ukorrekt, grænseoverskridende og vulgær i sit udtryk, hvilket skildres i tematikker som sex, vold, misbrug og en generelle misantropiske livsholdning som gennemsyrer Bukowskis materiale. Sprogligt er han ofte blevet kritiseret for dårlig korrekturlæsning, tegnsætning og endda for ikke at kunne stave, men netop disse elementer har bidraget til en straight-shooting skrivestil som har gjort Bukowski til en af USAs mest læste forfattere.

Forløbet, som kan egne sig til alle niveauer afhængigt af materialevalget, beskæftiger sig primært med de værker, som Bukowski skrev i 1970erne eksempelvis noveller som Some Hangover (1974) og Loneliness (1973) men også digte som f.eks. Beer (1971) og Bluebird (1975) hvilket gør, at forløbet har til formål at præsentere, træne og udfordre de tekstanalytiske kompetencer i mere utraditionelle tekster. Grundet Bukowskis karakteristiske skrivestil vil der igennem forløbet også være fokus på det sproglige og stilistiske gennem kollokvialt og variationer af standardsproget, som generelt må siges at præge Bukowskis værker.

Primært materiale:
Charles Bukowski - Beer
Charles Bukowski - Loneliness
Charles Bukowski - Some Hangover
Charles Bukowski - Bluebird

Supplerende materiale:
Cassandra A. Baim - What Reading Bukowski's 'Women' Taught Me About Men (2017)
Charles Bukowski - The Most Beautiful Woman in Town (1983)

Faglige mål på A-niveau:

  • analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
  • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
  • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
  • perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
  • analysere og perspektivere aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA

 

Faglige mål på B-niveau:

  • analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af relevant faglig terminologi
  • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
  • analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og metode
  • perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk

 

Arbejdsformer, fokuspunkter og kompetencer:
Undervisningen bestræber sig, som altid, på at levere varieret og differentieret undervisning, men trækker på klassiske arbejdsformer som lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, pararbejde og gruppearbejde og træner kompetencer som analytiske evner, formidling og kommunikative færdigheder, men også almene som at lytte og søge information.

 

Omfang
12 lektioner / ca. 40 sider