×
borderup

Source: Jackson, P. (2003). The Lord of the Rings:
The Return of the King. Warner Bros.

Topics | Literature | Fantasy | Forløbsbeskrivelse

Forløbsbeskrivelse

“Fantasy is silver and scarlet, indigo and azure, obsidian veined with gold and lapis lazuli. Reality is plywood and plastic, done up in mud brown and olive drab. Fantasy tastes of habaneros and honey, cinnamon and cloves, rare red meat and wines as sweet as summer. Reality is beans and tofu, and ashes at the end.” - George R.R. Martin

Forløbsbeskrivelse

Forløbet, som præsenterer eleverne for fantasygenren, kan anvendes med flere forskellige formål, men fælles for formålene er fokus på en væsentlig litterær strøming fra primært britiske fantasy forfattere som J.R.R. Tolkien , C.S. Lewis og J.K. Rowling . Der kan endvidere arbejdes med genrebevidsthed og inddragelse af beslægtede genrer som eksempelvis eventyr- og science fiction-genren. Forløbet kan desuden, med en vinkling som fokuserer på historiske kontekstualiseringer, anvendes som en del af et tværfagligt forløb og/eller danne basis for en større skriftlig opgave i kombination med historie.

Afslutningsvist kan forløbet også anvendes til værklæsning. Der vil i forvejen inddrages uddrag af klassiske fantasyværker, som eksempelvis The Chronicles of Narnia (1950-1956) og The Lord of the Rings (1954-1955). I forhold til værklæsningen, så vil en gennemgående arbejdsform være study groups, og derfor vil del af formålet med værklæsningen, foruden at træne tekstlæsning og tekstanalytiske kompetencer, ligeledes være at træne almene studiekompetencer som eksempelvis selvstændighed, initiativ og ansvarlighed. Der fastsættes løbende deadlines for den eventuelle værklæsning, men eleverne skal selv bære ansvaret for at strukturere og overskue denne opgave.

Primært materiale:
J.R. R. Tolkien - The Lord of the Rings (1954)
Lewis Carroll - Alice's Adventures in Wonderland (1865)
C.S. Lewis - The Chronicles of Narnia (1950-1956)

Supplerende materiale:
Ursula Le Guin - Entering worlds of Fantasy (ND)
Jefferson Airplane - White Rabbit (1967)
George R. R. Martin - A Song of Ice and Fire (1996)

Faglige mål på A-niveau:

  • analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
  • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
  • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
  • perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
  • analysere og perspektivere aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA

 

Faglige mål på B-niveau:

  • analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af relevant faglig terminologi
  • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
  • analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og metode
  • perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk

 

Arbejdsformer, fokuspunkter og kompetencer:
Undervisningen bestræber sig, som altid, på at levere varieret og differentieret undervisning, men trækker på klassiske arbejdsformer som lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, pararbejde og gruppearbejde og træner kompetencer som analytiske evner, formidling og kommunikative færdigheder, men også almene som at lytte og søge information.

 

Omfang
14 lektioner / ca. 30 sider