×
borderup

Source: Miller, B. (2017-). The Handmaid's Tale. Hulu.

Topics | Literature | The Handmaid's Tale | Forløbsbeskrivelse

Forløbsbeskrivelse

“Ordinary, said Aunt Lydia, is what you are used to. This may not seem ordinary to you now, but after a time it will. It will become ordinary.” - Margaret Atwood

Forløbsbeskrivelse

Forløbet spiller på flere forskellige heste i forbindelse med bekendtgørelsen, men først og fremmest er der tale om værklæsning i form af The Handmaid's Tale skrevet af Margaret Atwood fra 1985. Her kan også inddrages genretræk og baggrundsstof om Dystopian Fiction . Endvidere kan forløbet spille sammen med et Canada forløb, hvor man arbejder med sprog, kultur og værdier gennem arbejdet med en af landets mest ekstraordinære forfattere.

Forløbet kan, som sagt, fokusere på værklæsning, i særdeleshed udført gennem såkaldte study groups, og derfor vil formålet med forløbet, foruden tekstanalytiske kompetencer, også være at træne almene studiekompetencer som eksempelvis selvstændighed, initiativ og ansvarlighed. Der fastsættes løbende deadlines for den eventeuelle værklæsning, men eleverne skal selv bære ansvaret for at strukturere og overskue denne opgave.

Primært materiale:
Margaret Atwood - The Handmaid's Tale (1985)

Supplerende materiale:
Bruce Miller - The Handmaid's Tale (2017 -)
Lindsay Curtis - I Chose To Be A Surrogate Mother. I Didn't Know It Would Break My Heart (2018)
Margaret Atwood - The Testaments (2019)

Faglige mål på A-niveau:

  • analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
  • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
  • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
  • perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
  • analysere og perspektivere aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
 

Faglige mål på B-niveau:

  • analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af relevant faglig terminologi
  • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
  • analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og metode
  • perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk

 

Arbejdsformer, fokuspunkter og kompetencer:
Undervisningen bestræber sig, som altid, på at levere varieret og differentieret undervisning, men trækker på klassiske arbejdsformer som lærerstyret undervisning, individuelt arbejde og pararbejde, men da forløbet i særdeleshed afvikles i study groups er der særligt fokus på gruppearbejde og kompetencer som at samarbejde, at overskue og strukturere, selvstændighed men selvfølgelig også analyse og kommunikative færdigheder.

 

Omfang
20 lektioner / ca. 315 sider