×
homer

Source: Alain Welter | Mope Deep

Topics | Subjects | Hip Hop | Forløbsbeskrivelse

Forløbsbeskrivelse

“The thing about hip-hop today is it's smart, it's insightful. The way they can communicate a complex message in a very short space is remarkable.” - Barack Obama

Forløbsbeskrivelse

Forløbet Hip hop beskæftiger sig med en af de mere kontroversielle musikgenrer, nemlig hip hop. Forløbet arbejder blandt andet med elevernes selvvalgte hip hop kunstnere og sange, som analyseres ved hjælp af digtanalyse og præsenteres på klassen. Der er også fokus på samfundsmæssige aspekter samt konsekvenser og problemstillinger ved det typiske hårde og uformelle sprog samt variation af standardsproget. Denne tematik er eksempelvis skildret i Irvin Weathersby Jr.'s essay The Education of Hip hop. Endvidere kan amerikanske samfundsproblematikker som Black Lives Matter kampagnen eller Los Angeles' gang-kulturer inddrages, men det er på mange måder hensigten at forløbet forbliver elevstyret, og at eleverne derfor selv bidrager med forslag til tekster og vinklinger af forløbet.

Primært materiale:
Et bredt udvalg af elevvalgte hip-hop tekster

Supplerende materiale:
Irvin Weathersby Jr. - The Education of Hip Hop
Heru Ptah - A Hip-Hop Story (2003)

Faglige mål på A-niveau:

  • udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i præsentation, samtale og diskussion på nuanceret og velstruktureret mundtligt engelsk om en bred vifte af almene og faglige emner med høj grad af grammatisk korrekthed og med evne til selvkorrektion
  • læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer og stillejer fra forskellige historiske perioder og engelsksprogede regioner, samt tekster fra andre fag end engelsk
  • forstå forholdsvis komplekse mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner fra forskellige regioner og i forskellige stillejer
  • analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
  • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster

 

Faglige mål på B-niveau:

  • udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed
  • forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner
  • læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner
  • analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og metode
  • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster

 

Arbejdsformer, fokuspunkter og kompetencer:
Undervisningen bestræber sig, som altid, på at levere varieret og differentieret undervisning, men trækker på klassiske arbejdsformer som lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, pararbejde og gruppearbejde og træner kompetencer som analytiske evner, kreativitet og kommunikative færdigheder, men også almene som at lytte, søge information og skrive.

 

Omfang
14 lektioner / ca. 30 sider