×
borderup

Source: Verbinski, G. (2002). The Ring. DreamWorks Distribution.

Topics | Literature | Horror | Forløbsbeskrivelse

Forløbsbeskrivelse

“The basis of all true cosmic horror is violation of the order of nature, and the profoundest violations are always the least concrete and describable.” - H.P. Lovecraft

Forløbsbeskrivelse

Formålet med horrorforløbet er ikke at gøre enhver elev til tilhænger af horrorgenren, men snarere at bruge horrorgenren til at undersøge og understrege hvordan film, kunst og litteratur kan fungere. Genren adskiller sig fra mange andre i den ofte meget explicitte kommunikationsform. Hvor mere diskrete og inadskuende genrer siges at hviske sit budskabet er horrorgenrens explicitte kommunikationsform et råb. Forløbet ønsker desuden at undersøge genren med fokus på tværmedialitet som eksempelvis kommer til udtryk gennem Emily Carrolls webcomics, internettets creepypasta, memes, digte af Edgar Allan Poe , populærkulturens film samt mere traditionelle og moderne engelskfaglige tekster som noveller af Stephen King . På A-niveau er det også oplagt at inddrage mere komplekse analytiske termer som intertextuality og meta -elementer, men der er uanset niveau fokus på tekstanalyse, sproglig stil, og faglige metoder, samt i sidste ende at tilegne os en bedre forståelse af hvordan horrorgenren bidrager til forståelsen af os selv og vores kultur.

Primært materiale:
Stephen King - Suffer the little Children (1972)
Emily Carroll - His Face All Red (2010)
Edgar Allan Poe - The Tell-Tale Heart (1843)
Drew Goddard - The Cabin in the Woods (2011)

Supplerende materiale:
Stephen King - Why We Crave Horror

Faglige mål på A-niveau:

  • analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
  • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
  • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
  • perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
  • analysere og perspektivere aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA

 

Faglige mål på B-niveau:

  • analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af relevant faglig terminologi
  • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
  • analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og metode
  • perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk

 

Arbejdsformer, fokuspunkter og kompetencer:
Undervisningen bestræber sig, som altid, på at levere varieret og differentieret undervisning, men trækker på klassiske arbejdsformer som lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, pararbejde og gruppearbejde og træner kompetencer som analytiske evner, formidling og kommunikative færdigheder, men også almene som at lytte og søge information.

 

Omfang
14 lektioner / ca. 30 sider