×
borderup

Topics | Travelling | Ireland | Forløbsbeskrivelse

Forløbsbeskrivelse

If one could only teach the English how to talk, and the Irish how to listen, society here would be quite civilized. - Oscar Wilde

Forløbsbeskrivelse

Forløbet Ireland dækker i følge lærerplanen primært over kernestofsområdet; væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA samt andre engelsksprogede regioner, og derfor har forløbet til formål at introducere Irland, som til trods for sit begrænsede befolkningstal, har haft stor indflydelse på kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i verden og særligt store engelsksprogede nationer som Storbritannien og USA. Forløbet har dog også til formål at introducere litterære sværvægtere som James Joyce og Oscar Wilde , men også nutidige forfattere som eksempelvis Sally Rooney . I forhold til litteraturen arbejdes der med tekstlæsning og tekstanalytiske kompetencer, men der kan også introduceres faglige metoder og teori, som eksempelvis receptionsteori - særligt i forbindelse med nyere værker som eksempelvis Sally Rooneys Normal People (2018).

Primært materiale:
The Pogues - Fairytale of New York (1988)
James Joyce - Araby (1914)
James Joyce - Eveline (1904)
Sally Rooney - Normal People (2017)
Oscar Wilde - The Happy Prince (1888)

Supplerende materiale:
Kate Clanchy - Normal People by Sally Rooney review - a future classic (2018)
Anne Enright - It is time for a sharp inhale people. Sally Rooney’s Normal People is superb (2018)

Faglige mål på A-niveau:

 • analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
 • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
 • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
 • perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
 • behandle komplekse problemstillinger i samspil med andre fag
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder

 

Faglige mål på B-niveau:

 • analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af relevant faglig terminologi
 • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
 • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
 • perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder

 

Arbejdsformer, fokuspunkter og kompetencer:
Undervisningen bestræber sig, som altid, på at levere varieret og differentieret undervisning, men trækker på klassiske arbejdsformer som lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, pararbejde og gruppearbejde og træner kompetencer som analytiske evner, formidling og kommunikative færdigheder, men også almene som at lytte og søge information.

 

Omfang
14 lektioner / ca. 30 sider