×
plath

Source: Lameyer mss., Lilly Library, Indiana University

Topics | Authors | Sylvia Plath | Forløbsbeskrivelse

Forløbsbeskrivelse

“Herr God, Herr Lucifer. Beware. Beware. Out of the ash I rise with my red hair and I eat men like air.” - Sylvia Plath

Forløbsbeskrivelse

Forløbet centrerer sig omkring Sylvia Plath s korte, men interessante, forfatterskab med inddragelse og evt. værklæsning af hovedværket, romanen The Bell Jar fra 1963, samt digtsamlingen Ariel (1965) der bl.a. indeholder nogle af Plaths mest kendte digte, som Lady Lazarus og Ariel. Forløbet kan, som sagt, fokusere på værklæsning, i særdeleshed udført gennem såkaldte study groups, og derfor vil en stor del af formålet med forløbet, foruden at træne tekstlæsning og tekstanalytiske kompetencer, også være at træne almene studiekompetencer som eksempelvis selvstændighed, initiativ og ansvarlighed. Der fastsættes løbende deadlines for den eventeuelle værklæsning, men eleverne skal selv bære ansvaret for at strukturere og overskue denne opgave.

Primært materiale:
Sylvia Plath - Lady Lazarus
Sylvia Plath - Ariel
Sylvia Plath - The Bell Jar (excerpts)

Supplerende materiale:
Teresa Griffiths - Sylvia Plath Inside The Bell Jar (2018)

Faglige mål på A-niveau:

  • analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
  • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
  • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
  • perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
  • analysere og perspektivere aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
 

Faglige mål på B-niveau:

  • analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af relevant faglig terminologi
  • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
  • analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og metode
  • perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk

 

Arbejdsformer, fokuspunkter og kompetencer:
Undervisningen bestræber sig, som altid, på at levere varieret og differentieret undervisning, men trækker på klassiske arbejdsformer som lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, pararbejde og gruppearbejde og træner kompetencer som analytiske evner, formidling og kommunikative færdigheder, men også almene som at lytte og søge information. Når forløbet anvendes til værklæsning afvikles dette i study groups, og der er således særligt fokus på gruppearbejde og kompetencer som samarbejde, at overskue og strukturere og selvstændighed.

 
 

Omfang
14 lektioner / ca. 30 sider