×
borderup

Source: cottonbro Studio

Topics | Subjects | Reality TV | Forløbsbeskrivelse

Forløbsbeskrivelse

“I think the love-hate is fundamental. Everyone hates reality television, and everyone's watching it. Everyone hates Facebook, and everyone is on it.” - Bo Burnham

Forløbsbeskrivelse

Forløbet Reality TV centrerer sig om et af nyere tids mest omdiskuterede fænomener. Forløbet forsøger at få etableret en form for genredefinition og overblik over de forskellige former og typer af reality tv samt genrens historie. Her vil der blandt andet fokuseres på fakta- og fiktionskoder samt reality tvs blandingsformer mellem fakta og fiktion. Endvidere, introduceres den litterære genre Dystopian Fiction , som længe har beskæftiget sig med reality tv, eksempelvis Stephen King s The Running Man (1982), Suzanne Collins ' The Hunger Games (2008) eller Charlie Brooker s teknologiske mareridt Black Mirror (2011-).

Primært materiale:
Tim Dowling - We laugh, we cry, we cringe: reality TV turns 20 (2017)
Charlie Brooker - Black Mirror season 1 episode 2, Fifteen Million Merits (2011)
Stephen King - The Running Man (1982)
Susanne Collins - The Hunger Games (2008)

Supplerende materiale:
Keeping Up with the Kardashians - Kendall's Sweet 16 (2011)

Faglige mål på A-niveau:

  • udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i præsentation, samtale og diskussion på nuanceret og velstruktureret mundtligt engelsk om en bred vifte af almene og faglige emner med høj grad af grammatisk korrekthed og med evne til selvkorrektion
  • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
  • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
  • forstå forholdsvis komplekse mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner fra forskellige regioner og i forskellige stillejer

 

Faglige mål på B-niveau:

  • forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner
  • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
  • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
  • perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
  • udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed
  • læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner

 

Arbejdsformer, fokuspunkter og kompetencer:
Undervisningen bestræber sig, som altid, på at levere varieret og differentieret undervisning, men trækker på klassiske arbejdsformer som lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, pararbejde og gruppearbejde og træner kompetencer som analytiske evner, selvrefleksion og kommunikative færdigheder.

 

Omfang
12 lektioner / ca. 25 sider