×
borderup

Source: Night Stalker: The Hunt For a Serial Killer on Netflix

Topics | Subjects | Serial Killers | Forløbsbeskrivelse

Forløbsbeskrivelse

“We serial killers are your sons, we are your husbands, we are everywhere. And there will be more of your children dead tomorrow.” - Ted Bundy

Forløbsbeskrivelse

Forløbet Serial Killers beskæftiger sig med fænomenet seriemordere med udgangspunkt i både virkeligheden og fiktionens verden. Et af fokuspunkterne for forløbet er typisk, at undersøge hvilke faktorer som bidrager til at nogle mennesker er i stand til at dræbe. I den forbindelse inddrages Shirley Lynn Scott som med teksten Monsters or Victims? stiller spørgsmålstegn ved hvorvidt seriemorderen er den jagende eller den jagede. Her bidrager hjerneforskeren Jim Fallon, i en kort TED talk, også med oplysninger om genetiske og biologiske faktorer. Udover sagprosaen inddrages endvidere forskellige genrer, som f.eks. lyrisk, film og tv, skønlitteratur samt faktion ved Philip Carlos Night Stalker.

Primært materiale:
Nick Cave & The Bad Seeds – Song Of Joy (1996)
David Fincher - Zodiac (2007)
Shirley Lynn Scott - Monster or Victim? (2013)
Philip Carlo - Chapter one of "Night Stalker" (1996)

Supplerende materiale:
Jim Fallon - Exploring the mind of a killer (TED talk, 2009)

Faglige mål på A-niveau:

 • analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
 • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
 • læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer og stillejer fra forskellige historiske perioder og engelsksprogede regioner, samt tekster fra andre fag end engelsk
 • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
 • perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
 • analysere og perspektivere aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA

 

Faglige mål på B-niveau:

 • analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af relevant faglig terminologi
 • forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner
 • læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner
 • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
 • analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og metode
 • perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk

 

Arbejdsformer, fokuspunkter og kompetencer:
Undervisningen bestræber sig, som altid, på at levere varieret og differentieret undervisning, men trækker på klassiske arbejdsformer som lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, pararbejde og gruppearbejde og træner kompetencer som analytiske evner, formidling og kommunikative færdigheder, men også almene som at lytte og søge information.

 

Omfang
14 lektioner / ca. 30 sider