×
shakespeare

Topics | Authors | William Shakespeare | Forløbsbeskrivelse

Forløbsbeskrivelse

“To be or not to be: That is the question.” - William Shakespeare

Forløbsbeskrivelse

Det obligatoriske forløb på Engelsk A om den britiske skuespilforfatter, digter og skuespiller William Shakespeare fokuserer på flere forskellige aspekter af Shakespeares forfatterskab, men dog hovedsageligt på hans tragedier. Forløbet starter typisk med med en introduktion til det elizabethanske England, Shakespeares famøse teater The Globe samt et overblik over sproget og de afvigelser fra standardsproget, som optræder i Shakespeares værker. Efterfølgende arbejdes der med sonnetgenren, ofte med inddragelse af den dystre sonnet 147 My love is as a fever, longing still (1609) som står i stærk kontrast til eksempelvis sonnet 118 Shall I compare thee to a summer's day? (1609). Arbejdet med sonnetterne fokuserer desuden på at skabe overblik over genrens form samt at tydeliggøre tematikker og introducere sproget i praksis. Forløbets hovedfokus vil dog, som tidligere nævnt, være tragediegenren og uddrag fra en af Shakespeares store tragedier som eksempelvis Romeo and Juliet (1594-1596), Hamlet (1603) eller Macbeth (1606) udvalgt i samspil med eleverne. Forløbet forsøger endvidere at drage paralleller til populærkulturen og Shakespeares kollossale inflydelse på kunst og kultur i den moderne verden.

Primært materiale:
William Shakespeare - Sonnet 147
Øvrigt uddrag af Shakespeares tekster

Supplerende materiale:
Stephen Longstaffe - Shakespeare’s Literary and Cultural Contexts, Tragedies (2009)
John Madden - Shakespeare In Love (1998)

Faglige mål på A-niveau:

  • læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer og stillejer fra forskellige historiske perioder og engelsksprogede regioner, samt tekster fra andre fag end engelsk
  • analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
  • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
  • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
  • perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
  • analysere og perspektivere aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA

 

Arbejdsformer, fokuspunkter og kompetencer:
Undervisningen bestræber sig, som altid, på at levere varieret og differentieret undervisning, men trækker på klassiske arbejdsformer som lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, pararbejde og gruppearbejde og træner kompetencer som analytiske evner, formidling og kommunikative færdigheder, men også almene som at læse og søge information. Det er generelt forventningen, at meget af arbejdet med Shakespeares komplekse tekster foregår på et forholdsvist redegørende taksonomisk niveau.

 

Omfang
14 lektioner / ca. 50 sider