×
borderup

Topics | Travelling | South Africa | Forløbsbeskrivelse

Forløbsbeskrivelse

“I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for, and to see realised. But my Lord, if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.” - Nelson Mandela

Forløbsbeskrivelse

Forløbet South Africa tager udgangspunkt i en mere eller mindre kronologisk gennemgang af den relativt unge nations historie fra cirka år 1900 og frem til i dag. Forløbet starter med imperialismen og boerkrigene med inddragelse af den engelske digter og forfatter Thomas Hardy og det anti-imperialistiske digt Drummer Hodge fra 1902. Efterfølgende arbejdes der med menneskerettighedsforkæmperen Emily Hobhouse og hendes dagbog fra Bloemfontein som rapporterede om livet i de britiske koncentrationslejre under netop boerkrigene. Årtier senere i 1948 tages de første skridt mod det, der skal blive et mere end 40 år langt nationalt traume, da den senere premierminister Hendrick Verwoerd præsenterer apartheids grundprincipper i sin tale The Policy of Apartheid. Herefter fokuseres der på den indædte kamp for afskaffelsen af apartheid med ANC og Nelson Mandela i spidsen. Her fokuseres eksempelvis på Mandelas skelsættende tale I am prepared to die (1964), hvis indhold eftersigende sendte ham 27 år i fængsel, samt skildringen af Nelson Mandela i populærkulturen, som eksempelvis Goodbye Bafana af danske Bille August fra 2007. Afslutningsvist kan der arbejdes med aktuelle problematikker og fortællinger fra det moderne Sydafrika.

Primært materiale:
Thomas Hardy - Drummer Hodge (1902)
Bille August - Goodbye Bafana (2007)
Henrik Verwoerd - The Policy of Apartheid (September 3, 1948)
Nelson Mandela - I Am Prepared To Die (April 20, 1964)

Supplerende materiale:
A brief history of the ANC (fra anc.org.za)

Faglige mål på A-niveau:

 • analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
 • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
 • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
 • perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
 • behandle komplekse problemstillinger i samspil med andre fag
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder

 

Faglige mål på B-niveau:

 • analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af relevant faglig terminologi
 • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
 • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
 • perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder

 

Arbejdsformer, fokuspunkter og kompetencer:
Undervisningen bestræber sig, som altid, på at levere varieret og differentieret undervisning, men trækker på klassiske arbejdsformer som lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, pararbejde og gruppearbejde og træner kompetencer som analytiske evner, formidling og kommunikative færdigheder, men også almene som at lytte og søge information.

 

Omfang
14 lektioner / ca. 30 sider