×
writing

CONVEYING ATTITUDE

"Attitude is a little thing that makes a big difference." - Winston Churchill

Assignment 4B – Non-Fiction

Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse Robinson Meyer’s article “The Righteous Anger of the Parkland Shooting’s Teen Survivors” and discuss high school students’ political activism in the media age.

Part of your essay must focus on how the writer conveys his own attitude to the issues explored. In addition your essay must include an analysis of the style of the language in the tweets in Meyer’s article.

Opgaveformulering, 2018 - Vejledende opgavesæt 1.


Retoriske virkemidler

Selvom de fleste skribenter, journalister og forfattere hvis værker optræder i eksamensopgaverne er professionelle, så hører det alligevel til sjældenhederne, at en afsender afviger fra at udtrykke en holdning, om end meget subtilt. Indenfor de mest gængse faktagenrer er formålet typisk at informere, overbevise, uddanne, underholde eller påvirke, og derfor vil det også i denne sammenhæng være logisk at se nærmere på afsenderens brug af retoriske virkemidler.

Et andet velkendt greb er at forfatteren gør brug af personal experiences , og ved at få indblik i disse personlige oplevelser, skabes der et indtryk af kendskab til forfatterens privatliv og person, hvorfor distancen mellem afsender og modtager forkortes.


Appelformer

Appelformerne ethos , logos og pathos kan også spille en væsentlig rolle når en forfatter forsøger at formidle en holdning. Ved at appellere til eksempelvis modtagerens følelser, eksempelvis gennem personlige oplevelser og oplysninger, inddrages og investeres læseren i teksten, og på den måde kan en afsender lykkes med at formidle intentionen.


Stilistik

Udover inddragelse af retoriske virkemidler vil det også i nogle tilfælde være interessant at se nærmere på afsenderens sproglige stil. Her kan stilistiske begreber som formal - og informal language , syntax og colloquial language bringes i spil, men også inddragelse af termer som sociolect , slang og dialect kan afsløre en forfatters holdning eller tilhørsforhold til de problematikker som skildres.