×
writing

Written assignments | A-Niveau | Fiction | Characters

Characters

“Fictional characters are made of words, not flesh; they do not have free will, they do not exercise volition. They are easily born, and as easily killed off.” - John Banville

Introduktion

Overskriften characters dækker i denne forbindelse over en række forskellige fokuspunkter, som optræder i opgaveformuleringerne til novelleteksten. Relationship between the characters, the main character, father-son relationship og characterisation er blot nogle af disse formuleringer, som alle dækker over en form for karakteristik eller karakteranalyse.


Assignment 5A – Fiction

Write a short summary of Lisa Blower’s short story “The Cherry Tree” in about 125 words.

Write an analytical essay (600-900 words) in which you analyse and interpret the short story. Your essay must focus on the main character.

Include the following analytical terms in your essay: point of view, conflict, symbols.

Opgaveformulering, skriftlig eksamen, 25. maj 2021.


External & internal characterisation

External characterisation af karakterer omhandler beskrivelse af eksempelvis udseende, alder og køn, altså ting som er tydelige og synlige på det ydre. Internal characterisation , derimod, centrerer sig om karakteristik af karakterernes indre kvaliteter, som eksempelvis intelligens, følelser og psyke. Velskabte og tredimensionelle karakterer er ofte beskrevet ved hjælp af både external- og internal characterisation, og der er således ikke tale om enten eller.


Direct & indirect characterisation

Et andet centralt aspekt af karakteranalyse er direct - og indirect characterisation . Den direkte karakteristik informerer meget præcist læseren om helt konkrete karakteristika ved karakterer, hvorimod en indirekte karakteristik, som navnet også hentyder, er mere ukonkret i sin beskrivelse af karakterer. Den direkte karakteristik kan derfor siges at have større sproglig præcision, mens den indirekte karakteristiks forcer i større grad findes ved dens evne til at appellere til læserens egen forestillingsevne og fantasi.


Flat, round, static & dynamic characters

Sidst men ikke mindst, så eksisterer termerne flat - og round character , som refererer til hvor omfattende beskrivelsen af karaktererne er. Hovedkarakteren og de vigtigste karakterer er som regel tre-dimensionelle og round characters, som har en stor beskrivelsesflade. Flat characters er som regel mere to-dimensionelle og har ofte en tydeligt defineret rolle i teksten. Her er typisk tale om mindre relevante bipersoner, men som alligevel har relevans for plottet eller bidrager til karakteristik af hovedkaraktererne.

Tæt beslægtet med førnævnte er begreberne static - og dynamic characters . Termerne refererer til karakterernes fremdrift og udvikling, og static characters er derfor, som navnet også påpeger, ikke særligt bevægelige og opfattes typisk også som flat characters. Omvendt så er hovedkarakterer, næsten uden undtagelse, dynamic, og vil i løbet af teksten gå i gennem en process eller transformation, som udvikler karakteren fysisk, mentalt eller på anden vis.

➔   Se i eksemplet Are we nearly there? for en karakteranalyse i praksis.
➔   Se også afsnittet om analyse af short stories & novels.