×
writing

Written assignments | A-Niveau | Formalia & andet | Konklusion

Konklusion

“I have seen too much not to know that the impressions of a woman may be more valuable than the conclusion of an analytical reasoner.” - Arthur Conan Doyle

Introduktion

Den gode konklusion formår både at samle op på tekstens morale og indhold samtidig med, at fokuspunkterne tilskrives en væsentlig rolle. Det føles meget naturligt for de fleste at afslutte opgaven med en form for opsummering af tekstens morale, men man skal huske, at det jo som udgangspunkt ikke er teksten i sig selv der konkluderes på, men derimod på analysen af teksten.


           

In My seven-year-old son the boxer, the sender, Hughes, discusses both the good and the bad sides there are to boxing. Through several personal stories as well as using the forms of appeal ethos and pathos, Hughes engages the receivers and seeks to shorten the distance between her and the receivers in order to appear more genuine and trustworthy. The rhetorical questions throughout the article have the purpose of making the receivers think. Furthermore, they also have the purpose of making the receivers take a standing point in terms of whether children should box or not, where Hughes’s intention also takes it origin. Hughes seeks to break away from the prevailing wisdom that parents hold the responsibility for what their children wants to do. Hughes concludes, in terms of herself, and therefore also implies, that a compromise between the child and the parent should be accepted.

Terminsprøve, marts 2018.


Den ovenstående konklusion fylder cirka 150 ord, og en anden vigtige pointe i forhold til en vellykket konklusion er, at den er kort og præcis. Dette bunder også i at der ikke må præsenteres nye analytiske anskuelser eller informationer i konklusionen, og at den derfor udelukkende har opsummerende karakter.


Overvejelser...

1. Får du samlet op på både fokuspunkter og tekstens indhold eller morale?
2. Er konklusionen kort og præcis? (Ca. 100-150 ord på A-niveau, og ca. 100 ord på B-niveau)
3. Husk at du ikke må præsentere nye analytiske observationer i konklusionen.
4. Gentager du væsentlige begreber eller pointer fra analysen?
5. Hænger konklusionen sammen med indledningen?
6. Kan opgaven afrundes på elegant vis? (f.eks gennem inddragelse af tekstens titel eller ved brug af citater)


➔  Se opgaveeksemplerne Are we nearly there? og Why we need to slow down our lives for flere eksempler på konklusioner.


c