×
writing

Written assignments | A-Niveau | Non-fiction | Rhetorical pentagram

Rhetorical pentagram

"Rhetoric completes the tools of learning. Dialectic zeros in on the logic of things, of particular systems of thought or subjects. Rhetoric takes the next grand step and brings all these subjects together into one whole." - William Blake

Introduktion

Det retoriske pentagram, også kendt som den retoriske pentagon eller Ciceros pentagram, har indtil nu endnu ikke optrådt direkte som et selvstændigt fokuspunkt i opgaveformuleringerne, men flere af opgaverne centrerer sig omkring en analyse af eksempelvis sender , intention og style , som alle er væsentlige komponenter i det retoriske pentagram, hvorfor dette afsnit er skrevet.


Assignment 5B – Non-fiction

1. Write a short summary of George Blecher’s article “More Than Coffee: New York’s Vanishing Diner Culture” in about 125 words.

2. Write an analytical essay (700-900 words) about the article. Your essay must focus on how the development of the New York City diner is presented and include a brief discussion of the diner as a cultural institution worth preserving.

Include the following analytical terms in your essay:
composition, sender, style, intention

Opgaveformulering, 2018 - Vejledende opgavesæt 1 .


Det retoriske pentagram

Det retoriske pentagram er en overskuelig model opstillet af den romerske politiker Cicero, med henblik på at forklare kommunikationen mellem mennesker. En vigtig detalje om det retoriske pentagram, og grunden til at hvert punkt er visuelt forbundet i figuren, er idéen om at de forskellige komponenter påvirker hinanden. Hvis man eksempelvis ændrer emnet fra raceadskillelse til kønsdebat ændrer vi efter al sandsynlighed også læseren, afsenderen, omstændighederne, sproget og i sidste ende selve intentionen med teksten. Cicero opstillede oprindeligt modellen til analyse af taler, men den er også meget anvendelig til analyser af artikler, essays, dokumentarfilm, reklamer og så videre.RP
  Topic  
Language
Writer
Reader
Circumstance
Intention