×
writing

Written assignments | A-Niveau | Formalia & andet | Struktur

Struktur

"Structure is more important than content in the transmission of information." - Abbie Hoffman

Introduktion

En af årsagerne til den store forvirring omkring struktur i de skriftlige opgaver bunder i definitionen af et afsnit. Et afsnit er defineret som en tekstpassage der afslutningsvist afbrydes af et såkaldt linjebrud. Altså at der trykkes på knappen ENTER. Efter dette linjebrud vil en læser typisk opfatte den efterfølgende brødtekst som et nyt afsnit.


Inddeling af afsnit

Det er derfor vigtigt at man er meget bevidst om hvornår og hvordan man signalerer et nyt afsnit. Reglerne for inddeling af afsnit kan variere en smule fra institution til institution, men i dette afsnit tages der udgangspunkt i Århus Universitets Studypedia. Her præsenteres to forskellige muligheder for inddeling af afsnit:


Linjeskift + indrykning

In 2013 the writer Gish Jen published her short story on two second generation Chinese-American brothers, their Chinese parents and the conflicts that occurs between these.
            The conflicts between the family members, create different variations of contrasts. The family seems to be somewhat dysfunctional, since there are not only two different generations, but also two different cultures at play, the individuals seem to not always understand one another.


Den første mulighed er et linjeskift efterfulgt af en indrykning i det efterfølgende afsnit. Den anden mulighed er to linjeskift, også kaldet et linjeoverspring, og derefter intet indryk. Den samme tekstpassage vil derfor se således ud med denne formatering:


To linjeskift/Linjeoverspring

In 2013 the writer Gish Jen published her short story on two second generation Chinese-American brothers, their Chinese parents and the conflicts that occur between these.

The conflicts between the family members, create different variations of contrasts. The family seems to be somewhat dysfunctional. Since there are not only two different generations, but also two different cultures at play, the individuals seem to not always understand one another.


Formalia og layout

På B-niveau er det, grundet opgaveformulerings inddeling, hensigtsmæssigt at besvare opgaven med en underoverskrift, som adskiller de to dele, altså referat og analyse, mens det i besvarelserne på A-niveau ikke anbefales at anvende underoverskrifter. Deruodver er det tilladt at markere titler og citater med kursiv, men ikke anden formatering som eksempelvis fed eller understregning i sin brødtekst.