×
writing

Written assignments | A-Niveau | Non-fiction | Forms of appeal

Forms of appeal

"Logos is the formal cause of the cosmos and all things, responsible for their nature and configuration." - Marshall McLuhan

Introduktion

Som mange andre af de retoriske begreber og virkemidler så går også appelformerne helt tilbage til retorikkens stamfader Aristoteles. Aristoteles underviste eftersigende ud fra en tese om, at en talers evne til at overbevise sit publikum afhang af hvorvidt taleren formåede at appellere til publikum på tre centrale områder.


Assignment 4A – Fiction

Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse Daniel Magruder’s article “My Best Friend Died by Suicide. I Wish I Had Seen the Warning Signs” and discuss what can be done to help veterans who suffer from trauma.

Part of your essay must focus on the writer’s use of pathos. In addition your essay must include an analysis of the style of writing in lines 73-88.

Opgaveformulering, skriftlig eksamen, 25. maj 2022.


Appelformer

Appelformerne ethos , logos og pathos dækker, som tidligere nævnt, over tre centrale retoriske områder. Logos anvendes som en appel til fornuften og modtagerens rationalitets sans, hvorfor den ofte i praksis ofte udformes og understøttes ved brug af fakta som eksempelvis statistikker, tal og procenter. Patos kan på en måde siges at være logos' modsætning. Appelformen anvendes med henblik på at skabe en følelsesmæssig respons hos modtageren, hvorfor den ofte omhandler emotionelle og følsomme tematikker. Etos handler om afsenderens troværdighed og inddeles ofte i to forskellige kategorier, initial ethos og derived ethos . Initial ethos handler om den troværdighed afsenderen eller taleren besidder allerede inden tekstens start, mens derived ethos er den troværdighed som etableres, udebygges og understøttes i gennem selve teksten. Etos inddeles til tider i forskellige grupper, men er typisk forbundet med områder som titel, uddannelse, erfaring, status, image og lignende.