×
writing

Written assignments | A-Niveau | Non-fiction | Contrasts

Contrasts

"There is no quality in this world that is not what it is merely by contrast. Nothing exists in itself." - Herman Melville

Introduktion

Som Herman Melville udtrykker i det ovenstående citat, så eksisterer, eller i hvert fald tydeliggøres, mange kvaliteter og fænomener netop i kraft af deres modsætninger. Derfor er fokuspunktet kontraster, the speaker's use of contrasts som opgaveformuleringen typisk formulerer det, et relevant og konkret sprogligt fokuspunkt, men også et fokuspunkt som kan udfoldes på flere forskellige plan.


Assignment 4b – Non-fiction

Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse Anand Giridharadas’ TED talk “A tale of two Americas. And the mini-mart where they collided” and discuss the concept of the American Dream.

Part of your essay must focus on the speaker’s use of contrasts. In addition your essay must include an analysis of the style of the language in lines 119-135.

Opgaveformulering, skriftlig eksamen, 20. august 2019.


Sproglige og retoriske virkemidler

I faktagenrer, hvor afsenderen typisk ønsker at overbevise eller påvirke modtageren, kommer begrebet kontraster ofte til udtryk som et retorisk virkemiddel. Her er begrebet effektivt til at tydeliggøre forskelle, og ofte med henblik på at fremhæve det ene alternativ som værende at foretrække. Sprogligt kan kontraster desuden udtrykkes og opstilles ved brug af begreber som antithesis , oxymoron , juxtaposition og paradox .