×
writing

Written assignments | A-Niveau | Non-fiction | Use of descriptions

Use of descriptions

"The description is not the described; I can describe the mountain, but the description is not the mountain, and if you are caught up in the description, as most people are, then you will never see the mountain." - Jiddu Krishnamurti

Introduktion

Beskrivelser er en absolut nødvendighed for stort set al skriftlig kommunikation der måtte ønske at engagere og investere læseren. Non-fiction er selvfølgelig forpligtet på virkeligheden i langt højere grad end fiction , men det udelukker ikke at der, rent sprogligt, anvendes legende-, malerisk- eller poetisk sprog med henblik på at fange læserens opmærksomhed.


Assignment 4A – Fiction

Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse Michelle Zauner’s article “Ever since my mom died, I cry in H Mart” and discuss the issue of cultural identity for children of immigrants.

Part of your essay must focus on how the writer uses descriptions of place to explore her topic. In addition your essay must include an analysis of the style of writing in lines 96-108.

Opgaveformulering, skriftlig eksamen, 28. maj 2020.


Fagsprog

Der er en lang række måder at udtrykke sig på beskrivende vis, men det vil typisk være interessant, rent analytisk, at inddrage termer som adjectives , adverbs , tone , diction og allusions . Hvis afsenderen er mere poetisk og malerisk i sine beskrivelser kan en analyse og fortolkning også inddrage mere abstrakte termer som metaphors , similes , imagery , comparisons eller personifications .