×
writing

Written assignments | A-Niveau | Fiction | Writing style

Writing style

“If you have any young friends who aspire to become writers, the second greatest favor you can do them is to present them with copies of The Elements of Style. The first greatest, of course, is to shoot them now, while they’re happy.” - Dorothy Parker

Introduktion

I de senere år har opgaveformuleringerne afspejlet det faktum, at engelsk, i sin grundessens, er et sprogfag og derfor har sproglige analyser domineret både fakta- og fiktionsformuleringerne. Der har været anvendt forskellige formuleringer som eksempelvis the writing style, style of writing eller blot style i forbindelse med novelleteksten, men alle formuleringerne dækker i praksis over en sproglig analyse af et, typisk 10-30 linjers, citat fra teksten.

Det er vigtigt at pointere, at den sproglige analyse skal kobles med andre centrale pointer og derved bidrage til den samlede analyse af teksten. I novelleteksten kan den sproglige analyse eksempelvis kobles med generelle observationer om tekstens fortæller, karakterernes baggrund og status, den generelle fortælleteknik eller kompositoriske elementer som opbygning, plot og struktur.


Assignment 4A – Fiction

Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Arhondia’s short story “Tom Corridan”. Part of your essay must focus on the social setting in the story. In addition your essay must include an analysis of the style of writing in lines 16-35.

Opgaveformulering, skriftlig eksamen, 20. august 2019.


Litterære virkemidler, stilistik og grammatik

Novelleteksterne, og de fleste andre litterære genrer, gør generelt hyppigt brug af sproglige og litterære virkemidler i teksten. Her kan der eksempelvis være tale om begreber som metaphors , personifications , contrasts , symbols eller connotations . Udover de litterære virkemidler og begreber vil det også i novelleteksten være interessant at inddrage stilistiske begreber og fagsprog. Her vil termer som tone , dialogue , description , sociolect , dialect , simple- and complex language ofte kunne bidrage til analysen. Afslutningsvist kan det også være fordelagtigt at inddrage grammatisk terminologi, som eksempelvis ordklasserne i stilanalysen, da det udviser en grammatisk bevidsthed. Ofte er beskrivelserne i en tekst domineret af ordklasser som adjectives og adverbs , mens tekstens handling typisk udspiller sig i gennem brug af verbs .


➔  Se desuden afsnittet om short stories & novels for mere om stilanalyse af noveller.