×
writing

Written assignments | A-Niveau | Non-fiction | Engaging the audience

Engaging the audience

"Invite the reader to participate by deciphering. Chaos can attract and engage." - David Carson

Assignment 4B – Non-Fiction

Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse Kevin Love’s essay “Everyone Is Going Through Something” and discuss the issues of masculinity and mental health.

Part of your essay must focus on how the writer engages the reader. In addition your essay must include an analysis of the style of the language in lines 32-42.

Opgaveformulering, 3. december 2019.


Retoriske virkemidler

Selvom de fleste skribenter, journalister og forfattere hvis værker optræder i eksamensopgaverne er professionelle, så hører det alligevel til sjældenhederne, at en afsender afviger fra at udtrykke en holdning, om end meget subtilt. Indenfor de mest gængse faktagenrer er formålet typisk at informere, overbevise, uddanne, underholde eller påvirke, og derfor vil det også i denne sammenhæng være logisk at se nærmere på afsenderens brug af retoriske virkemidler.

Et andet velkendt greb er at forfatteren gør brug af personal experiences , og ved at få indblik i disse personlige oplevelser, skabes der et indtryk af kendskab til forfatterens privatliv og person, hvorfor distancen mellem afsender og modtager forkortes.


Appelformer

Appelformerne ethos , logos og pathos kan også spille en væsentlig rolle når en forfatter forsøger at investere læseren i teksten. Ved at appellere til eksempelvis modtagerens følelser, eksempelvis gennem personal experiences og oplysninger, inddrages og investeres læseren i teksten, og på den måde kan en afsender lykkes med at formidle intentionen.


Stilistik

Udover inddragelse af retoriske virkemidler vil det også i nogle tilfælde være interessant at se nærmere på afsenderens sproglige stil. Her kan stilistiske begreber som formal - og informal language , syntax og colloquial language bringes i spil, men også inddragelse af termer som sociolect , slang og dialect kan afsløre en forfatters holdning eller tilhørsforhold til de problematikker som skildres.