×
writing

Written assignments | A-Niveau | Written assignments

Written assignments

“The difference between the almost right word and the right word is really a large matter. It is the difference between the lightning bug and the lightning.” - Mark Twain

Introduktion

Disse sider fokuserer på fagets skriftlige dimension. Man skal dog være opmærksom på at flere af de råd og instrukser, som findes på disse sider ikke nødvendigvis gør sig gældende i SRO & SRP. Her tænkes, i første omgang, især på de foreslag og tommelfingerregler der præsenteres i forhold til længde på forskellige afsnit.


lightningicon

Tjekliste

1. Har du skrevet mellem 900-1200 ord?
Hvis opgaveformuleringen, mod al forventning, beder dig skrive mere eller mindre, så gør du selvfølgelig det.

2. Præsenterer du tekstens emne, titel, genre, forfatter og årstal i din indledning?

3. Er der rød tråd i opgaven?
Er der tænkt over kohæsion og kohærens? Bruger du linkers og flydende overgange? Er der logisk progression?

4. Bruger du linjeskift + indrykning eller dobbelt linjeskift til at angive nyt afsnit?
Husk at undlade underoverskrifter, medmindre opgaveformuleringen beder dig om at besvare flere opgaver (angivet ved 1. og 2.). Husk også, at der rent layoutmæssigt ikke må markeres ting med fed og understreg. Titler og citater med kursiv er fint.

5. Analyserer du de fokuspunkter, som du bliver bedt om at analysere?
Du må gerne inddrage andre faglige fokuspunkter, men husk at du skal besvare din opgaveformulering.

6. Bruger du begreber i din analyse?

7. Bakker du dem op med citater fra teksten?

8. Omtaler du forfatteren ved efternavn?

9. Argumenterer du på en meningsfuld måde?
Anvender du argumentationsteori? PEEL-modellen? Husker du at henvise til teksten?

10. Har du en konklusion som samler op på din analyse af fokuspunkter, samt tekstens tematik/morale?
Hold den kort og præcis. En tommelfingerregel er cirka 100 ord.

11. Har du korrekturlæst?
At korrekturlæse betyder at man læser sin opgave igennem, gerne flere gange, for at sikre sig at der ikke er tastefejl eller stavefejl.