×
writing

Written assignments | A-Niveau | Non-fiction | Use of humour

Use of humour

"Humor is something that thrives between man's aspirations and his limitations. There is more logic in humor than in anything else. Because, you see, humor is truth." - Victor Borge

Introduktion

Humor er et fænomen som med al sandsynligheden har eksisteret lige så længe som menneskeheden selv. I hvert fald blev humoren allerede blev i antikken italesat som et væsentligt menneskeligt karaktertræk, hvilket tyder på at man allerede dengang, som de græske komedier også anslår, forstod og bifaldte humoren og dens kvaliteter.


Assignment 4A – Fiction

Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse Rhik Samadder’s article “I’ve lost my conversational mojo – can I relearn the art of small talk?” and discuss the importance of small talk in today’s world.

Part of your essay must focus on the writer’s use of humour. In addition your essay must include an analysis of the style of writing in lines 1-15.

Opgaveformulering, skriftlig eksamen, 25. maj 2022.


Wit og humour

I en engelsksproget kontekst hører man ofte forfattere som eksempelvis irske Oscar Wilde og George Bernard Shaw roses for deres wit . Flere litterære opslagsværker skelner mellem humor og wit ved at betragte sidstnævnte som værende en tilsigtet og ønsket effekt af afsenderens kommunikation, mens humor og humoristiske situationer sagtens kan opstå upåagtet, hvorfor humor i høj grad også må siges at være afhængig af modtageren og dennes respons.


Fagsprog

Det er selvfølgelig ikke muligt at afgrænse alle former for humor til en række simple virkemidler, da humor selvfølgelig også kan baseres på non-verbal kommunikation som eksempelvis den britisk kultgruppe Monty Python gjorde flittig brug af, dog vil man i en sproglig kontekst ofte kunne anvende begreber som irony , sarcasm , hyperbole , puns , anecdotes og incongruity til beskrive, analysere og fortolke på brugen af humor.