×
writing

Written assignments | A-Niveau | Fiction | Point of view

Point of view

"I had passed through the entire British education system studying literature, culminating in three years of reading English at Oxford, and they had never told me about something as basic as the importance of point of view in fiction." - Philip Pullman

Introduktion

Begrebet point of view relaterer sig til tekstens perspektiv. Det er ofte vigtigt, hvilket perspektiv teksten er fortalt ud fra, fordi det dikterer hvilke informationer man som læser har adgang til. Point of view er, som begreb i en analytisk kontekst, næsten uadskilleligt fra begrebet narrator .


Assignment 5A – Fiction

1. Write a short summary of Carolyn A. Drake’s short story “Pill Pusher” in about 125 words.
2. Write an analytical essay (700-900 words) in which you analyse and interpret the short story. Your essay must focus on the main character.

Include the following analytical terms in your essay:
composition, point of view, style, main theme

Opgaveformulering, 2018 - Vejledende opgavesæt 1 .


First-person narrator

Mange tekster er fortalt af en first-person narrator , kendetegnet ved brugen af personal pronouns som I, me, us og we, hvilket gør at læseren ofte kun ved og ser de ting, som first-person narrator selv er opmærksom på. I de fleste tilfælde hvor teksten er fortalt af denne type fortæller er teksten også set fra fortællerens synsvinkel. Dette kan gøre at man som læser opfatter karakteren som mere sympatisk, fordi man ofte kender rationalet bag handlingen. Der findes dog også mange eksempler på usympatiske, samt unreliable narrators . I tekster som er fortalt udelukkende af en førstepersonsfortæller taler man om et limited point of view fordi fortælleren ikke er bevidst om hvad andre personer i teksten tænker eller begivenheder, som har fundet sted uden fortællerens tilstedeværelse.


Third-person narrator

Selvom der også findes en, omend lidt sjældnere, second-person narrator , er det hyppigste alternativ til en first-person narrator, en third-person narrator , altså en fortæller kendetegnet ved brug af de personlige pronomener he, she og it. En third-person narrator er på en måde mere fleksibel i forhold til synsvinkel, da tredjepersonsfortællere ikke nødvendigvis er personbundne. Man taler generelt om tre forskellige typer af tredjepersonsfortællere:

Omniscient third-person narrator: Beskriver en fortæller, som står uden for teksten, men som er alvidende. Denne fortællertype kan også forekomme ved en førstepersonsfortæller.

Third-person narrator limited point of view: Er fortalt af en tredjepersonsfortæller, som har adgang til en enkelt karakters tanker og følelser.

Third person objective: Er fortalt af en tredjepersonsfortæller, som ikke har adgang til karakterernes tanker.


Distance & fortællertyper

dn


➔   Se afsnittet om analyse af short stories & novels for mere om analyse af point of view, narrator og fortælleteknik.