×
writing

Written assignments | A-Niveau | Fiction | Contrasts

Contrasts

"There is no quality in this world that is not what it is merely by contrast. Nothing exists in itself." - Herman Melville

Introduktion

Som den berømte amerikanske forfatter Herman Melville giver udtryk for i det ovenstående citat, så anvender de fleste kunstformer, og i følge Melville også alt andet, en form for vekselvirkning. Litteraturen bruger begreber som similes og comparisons til at opstille sammenligninger og drage paralleller, mens contrasts anvendes som en mere generel betegnelse til at beskrive de forskelle og modsætninger der måtte være til stede i en tekst.


Assignment 4A – Fiction

Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Alan Gillespie’s short story “The Arcade”.

Part of your essay must focus on the use of contrasts. In addition your essay must include an analysis of the style of writing in lines 61-73.

Your essay must include references to the short story.

Opgaveformulering, skriftlig eksamen, 20. august 2019.


Sproglige-, litterære- og retoriske virkemidler

Sproglige kontraster, derunder også retoriske kontraster, kan opstilles ved brug af begreber som antithesis , oxymoron , juxtaposition og paradox , men fiktionen kan også opstille kontraster i øvrige litterære aspekter, som jo naturligvis også udtrykkes sprogligt, ved at gøre brug af kontrastfulde og endda antagonistiske characters som i The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886) af R. L. Stevenson , modsætningsfulde miljøbeskrivelser, main theme og/eller ved brug af mere abstrakte virkemidler som eksempelvis symbolism.