×
writing

Written assignments | A-Niveau | Non-fiction | Writing style & style of language

Writing style & style of language

"Style and structure are the essence of a book; great ideas are hogwash. All my stories are webs of style and none seems at first blush to contain much kinetic matter. For me style is matter." - Vladimir Nabokov

Introduktion

I de senere år har opgaveformuleringerne afspejlet det faktum, at engelsk, i sin grundessens, er et sprogfag og derfor har sproglige analyser domineret både fakta- og fiktionsformuleringerne. Der har været anvendt flere forskellige formuleringer som eksempelvis the writing style, style of writing, style eller style of language, sidstnævnte selvsagt i tilfælde hvor kommunikationen er mundtlig, men alle formuleringerne dækker i praksis over en sproglig analyse af et cirka 10-30 linjers citat fra teksten.

Det er vigtigt at pointere, at den sproglige analyse skal kobles med andre centrale pointer og derved bidrage til den samlede analyse af teksten. I ikke-fiktive tekster kan den sproglige analyse eksempelvis kobles med generelle observationer og pointer om tekstens afsender, modtager, kommunikationssituation, genre eller intention.


Assignment 4b – Non-fiction

Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse Anand Giridharadas’ TED talk “A tale of two Americas. And the mini-mart where they collided” and discuss the concept of the American Dream.

Part of your essay must focus on the speaker’s use of contrasts. In addition your essay must include an analysis of the style of the language in lines 119-135.

Opgaveformulering, skriftlig eksamen, 20. august 2019.


Retorik, stilistik og grammatik

De fleste ikke-fiktive tekster har enten til formål at informere, overbevise, uddanne, underholde eller påvirke modtageren, og derfor vil det også i denne sammenhæng være logisk at se nærmere på afsenderens brug af retoriske begreber.

Udover retoriske virkemidler vil det også i ikke-fiktive tekster være interessant at inddrage stilistiske begreber og fagsprog i den sproglige analyse af teksten. Her vil termer som formal - og informal language , colloquial language , slang , vocabulary , syntax , sociolect og dialect ofte kunne bidrage til analysen.

Afslutningsvist kan det også være fordelagtigt at inddrage grammatisk terminologi som eksempelvis ordklasserne i stilanalysen, da det udviser en grammatisk bevidsthed. Ofte er tekstens beskrivelser domineret af ordklasser som adjectives og adverbs , mens tekstens handling typisk udspiller sig gennem brug af verbs .


➔   Se afsnittet How to Analyse for mere om analyse af ikke-fiktive tekster.