×
writing

Written assignments | A-Niveau | Fiction | Setting

The setting

“Places are never just places in a piece of writing. If they are, the author has failed. Setting is not inert. It is activated by point of view.” - Carmen Maria Machado

Introduktion

The setting som fokuspunkt optræder ofte i novelleteksten i samspil med andre, typisk lidt mere omstændige eller abstrakte fokuspunkter, som eksempelvis the style of writing i dette tilfælde. Det skyldes nok, at miljøet i mange tekster er et relativt konkret fænomen, og at der derfor kan være behov for en form for modvægt.


Assignment 4A – Fiction

Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Arhondia’s short story Tom Corridan. Part of your essay must focus on the social setting in the story. In addition your essay must include an analysis of the style of writing in lines 16-35.

Opgaveformulering, skriftlig eksamen, 20. august 2019.


Time, place & environment

En klassisk analyse af miljøet udgøres normalt af tre forskellige komponenter, nemlig time , place og environment . Tidsaspektet i tekster kan variere meget alt efter hvilket miljø forfatteren ønsker at udtrykke. Eventyrgenren benytter sig eksempelvis af en meget uspecifik og løs tidsangivelse, once upon a time, med henblik på at skabe et eventyrligt og magisk miljø. Andre genrer ønsker derimod at konnotere realisme, og er derfor mere konkrete i præciseringen af tid. Place refererer typisk til den fysiske lokation hvor teksten udspiller sig, men også her kan der være store udsving i præcision. Som det også er tilfældet med time, så udtrykker præcision i forhold til lokationen også en form for realisme, mens fiktive lokationer har andre forcer. Tekstens environment er ofte særligt interessant i novelleteksterne, da her kan skildres social settings , som eksempelvis en lavere social klasse, som omdrejningspunktet i Tom Corridan. Andre eksempler på interessante social settings eller environment kan være skellet mellem rich and poor, civilisation vs. wilderness, country vs. city eller skildre diverse subkulturer.


Mood & atmosphere

I mere abstrakte novelletekster vil der ofte være fokus på begreber som atmosphere og mood , som relaterer sig til tekstens stemning eller atmosfære. Det kan være svært at konkretisere og vil derfor typisk hænge sammen med analyser af den sproglige stil.


➔  Se desuden afsnittet om short stories & novels for flere bud på hvordan man analyserer miljøet.