×
writing

Written assignments | A-Niveau | Fiction | Symbolism

Symbolism

"A symbol is indeed the only possible expression of some invisible essence, a transparent lamp about a spiritual flame; while allegory is one of many possible representations of an embodied thing, or familiar principle, and belongs to fancy and not to imagination: the one is a revelation, the other an amusement." - William Butler Yeats

Introduktion

Analyse og fortolkning af symbolik er en af de mere komplekse analytiske discipliner. Symbolik er et af de stærkeste og mest interessante værktøjer i en forfatters arsenal, som gør det muligt for forfatteren, på åbenlys eller subtil vis, at tilføre mening og dybde til specifikke ord, objekter eller symboler i teksten. Hvis denne mening skal opfattes af læseren kræver det, at læseren besidder en evne til abstrakt tænkning samt at læseren engagerer sig i teksten på et mere dybdegående plan. Tekstens egentlige mening afhænger derfor sjældent udelukkende af symbolik, men i stedet åbner fænomenet op for underliggende lag og derved en dybere forståelse af teksten.


Assignment 4A – Fiction

Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Huma Qureshi’s short story “The Jam Maker”.

Part of your essay must focus on symbolism in the story. In addition your essay must include an analysis of the style of writing in lines 98-109.

Opgaveformulering, skriftlig eksamen, 9. december 2022.


Symbolik

Der er en stor mængde hyppigt anvendte symboler, hvoraf de fleste stammer fra verdenshistorien og fænomener som religion, filosofi, kærlighed og krig, som typisk anvendes på mere åbenlys vis og hvor de fleste moderne læsere nærmest forventer en form for underliggende symbolsk mening. Eksempler på disse symboler kan være hjerter, hvide duer, kors, æbler og røde roser. Det er dog vigtigt at pointere, at mange symboler er facetterede, og at det derfor er vigtigt at anskue og behandle symbolikken i den tekstuelle kontekst, hvor den optræder. Af berømte litterære symboler kan konkylien i William Golding s The Lord of the Flies, den svævende daggert i William Shakespeare s Macbeth (1606) og det grønne lys i F. Scott Fitzgerald s The Great Gatsby (1925) nævnes.


Litterære virkemidler

I tekster hvor symbolikken ikke anvendes som førnævnte åbenlyse objekter gøres der ofte brug af litterære virkemidler som metaphors , simile , imagery , comparisons og personification til at udfolde denne subtile mening. Ved brug af litterære virkemidler, men på sin vis også mere konkrete objekter, vil de ofte anvendes gentagne gange i teksten for at understrege eller antyde en underliggende symbolik.