×
borderup

Topics | Travelling | India | Forløbsbeskrivelse

Forløbsbeskrivelse

“India is the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend and the great grand mother of tradition” - Mark Twain

Forløbsbeskrivelse

Forløbet India fokuserer på sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Indien. Det er svært at beskæftige sig med, eller forklare tilstedeværelse af briterne og det engelske sprog i Indien uden samtidig at fokusere på imperialismen. Store britiske forfattere som Rudyard Kipling og George Orwell , der begge har trådt deres barnesko i Britisk Indien, har også tydeligt adresseret imperialismen og forskellige politiske holdninger i værker som The White Man's Burden (1899) og Shooting an Elephant (1936). Arbejdet med disse tekster indbyder til nykritisk analysemetode, men her er det også oplagt at introducere historisk- og biografisk analysemetode samt at træne genrebevidsthed frem mod de større skriftlige opgaver. Efter arbejdet med imperialismen er det oplagt at spole tiden frem, og inddrage nyere værker som eksempelvis Slumdog Millionaire af Danny Boyle fra (2008) eller den BBC producerede dokumentarfilm India's Daughter (2015), som bidrager til en forståelse af hvor Indien er som nation i det 21. århundrede, samt hvilke problemstillinger landet står overfor. Endvidere, fokuseres der på det engelske sprogs rolle i Indien samt engelsk som globalt lingua franca ved brug af Braj Kachrus three circles of English. Forløbet kan desuden, grundet den historiske tilgang, anvendes som en del af et tværfagligt forløb og/eller danne basis for en større skriftlig opgave i kombination med historie.

Primært materiale:
Rudyard Kipling - The White Man's Burden (1899)
Danny Boyle - Slumdog Millionaire (2008)
George Orwell - Shooting an Elephant (1936)
Leslee Udwin - India's Daughter (2015)

Supplerende materiale:
George Orwell - 1984 (Excerpt)
Shashi Tharoor - The Pyre (1973)
Madhavi Shankar - Women Empowernment in India (2019)

Faglige mål på A-niveau:

 • analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
 • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
 • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
 • perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
 • behandle komplekse problemstillinger i samspil med andre fag
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder

 

Faglige mål på B-niveau:

 • analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af relevant faglig terminologi
 • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
 • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
 • perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder

 

Arbejdsformer, fokuspunkter og kompetencer:
Undervisningen bestræber sig, som altid, på at levere varieret og differentieret undervisning, men trækker på klassiske arbejdsformer som lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, pararbejde og gruppearbejde og træner kompetencer som analytiske evner, formidling og kommunikative færdigheder, men også almene som at lytte og søge information.

 

Omfang
14 lektioner / ca. 30 sider