×
homer

Grammar slides | Adjektiver & adverbier | Forklaring

Forklaring

Introduktion

De fleste grammatiske problemer og fejl forbundet med ordklasserne adjektiver og adverbier bunder i ordklassernes sproglige funktion, nemlig at beskrive andre ordklasser. Her opstår ofte grammatiske fejl når man eksempelvis forsøger at anvende et adjektiv til at udføre et adverbiums arbejde.

Fejlsætning: The singer sang beautiful.
error

I den ovenstående fejlsætning ses en typisk sammenblanding af adjektiver og adverbier, hvor brugen af et adjektiv, beautiful, til at beskrive et verbum sang resulterer i en grammatisk fejl. Her burde i stedet være anvendt et adverbium, som eksempelvis beautifully.

Beskrivelser

Adjektiverne beskriver substantiver, proprier og pronomener, mens adverbierne beskriver: verber, adjektiver, andre adverbier og hele sætninger.

Gå til afsnittet om adjektiver eller adverbier for at læse mere om ordklasserne og se eksempler.


Adjektiver kan ikke stå alene

En anden typisk fejl er forbundet med det faktum, at adjektiver godt kan stå alene på dansk, hvilket ikke er tilfældet på engelsk. Her skal et adjektiv altså forbindes med et støtteord i form af det substantiv, pronomen eller proprium, som beskrives.

Fejlsætning: The good about playing football.


I den ovenstående fejlsætning indsættes således et substantiv, som adjektivet good kan beskrive. Der er flere forskellige muligheder, men i mange tilfælde vil thing være den oplagte mulighed.