×
homer

Grammar slides | Fejltyper | Artikler | Forklaring

Forklaring

Introduktion

Artikler er en meget lille ordklasse, kun bestående af tre ord. De ubestemte artikler a og an samt den bestemte artikel the. Den ubestemte artikel bruges i tilfælde hvor man omtaler en ting eller person, som ikke tidligere har været nævnt. Den bruges også når man taler mere generelt om substantiver, som f.eks. a house altså et hvilket som helst hus.

noborder
Den ubestemte artikel a bruges i tilfælde hvor det efterfølgende substantiv, eller andre ord tilknyttet substantivet, begynder med en konsonantlyd.

Eksempel: A man needs a maid.
Eksempel: He feels like an elephant shaking his big grey trunk for the hell of it.

I eksempel to begynder det efterfølgende substantiv, elephant, med en vokallyd, og derfor anvendes artiklen an. Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at det er lyden på det efterfølgende substantiv der dikterer artiklen, og altså ikke selve bogstavet som det ellers er fristende at tro. Derfor hedder det eksempelvis an hour og a university.

Generisk betydning

Selvom man ikke skal bekymre sig om vokal- eller konsonantlyde ved den bestemte artikel the er der andre faldgruber. Et eksempel kunne være sætningen he is a doctor, hvor vi jo ganske vist taler om en bestemt læge, men fordi der mere generelt henvises til en profession, bruges den ubestemte artikel a. Her skal man også være opmærksom på, at man altid bruger artikel inden professioner/job-betegnelser på engelsk, hvor man på dansk ofte vil undlade dem (han er læge).

Et andet eksempel med generisk betydning er den udeladte artikel i tilfælde hvor man taler mere generelt om ting, som f.eks. livet eller døden. He has come to peace with death. Indsætter man the i den foregående sætning er der i stedet tale om en personificering af døden, altså manden med leen.