×
homer

Grammar slides | Fejltyper | Danismer

Danismer

Introduktion

Ordet danisme dækker over et dansk ord eller udtryk som optræder i et andet sprog. I en grammatisk kontekst forekommer danismer typisk ved en direkte oversættelse fra dansk til engelsk. En direkte oversættelse medfører ofte fejl i ordstillingen, men ofte også i selve ordvalget.


Eksempler på fejl grundet danismer

1. After my meaning it is impossible to say.
2. She is coming with an argument on the rising sea levels.
3. Can you say that on English?
4. I have many money.
5. I am sure on that you were there.

De ovenstående eksempler indeholder alle grammatiske fejl, som opstår ved en direkte oversættelse fra dansk til engelsk. De fleste af fejlene kan dog forklares med anden grammatisk terminologi, og begrebet danisme forklarer derfor mere grunden til fejlen end fejltypen i sig selv. Eksempelvis kan sætning fire forklares med fejl i utællelige substantiver og sætning fem ved reglen om aldrig at efterfølge en præposition med en that-sætning.danismer