×
homer

Grammar slides | Fejltyper | Ordstilling | Forklaring

Forklaring

Introduktion

På engelsk har man næsten altid ligefrem ordstilling. Ligefrem ordstilling betyder at subjektet står før verballedet i en sætning:


Ligefrem ordstilling:Happiness is a warm gun. sa sa

Det kan nogle gange forvirre os fordi vi på dansk, i mange tilfælde, både kan bruge ligefrem og omvendt ordstilling:

Ligefrem ordstilling: Jeg gik en tur i går. sa sa

Omvendt ordstilling: I går gik jeg en tur.

sa sa


5 tilfælde med omvendt ordstilling

1. Spørgsmål

Langt de fleste tilfælde af omvendt ordstilling forekommer ved spørgsmål. Her har man stort set altid sit verballed placeret forrest i sætningen:

Omvendt ordstilling: Do you love me? sa sa

2. Nægtelser

I nogle tilfælde hvor en nægtelse indleder sætningen, kan man ligeledes anvende omvendt ordstilling:

Omvendt ordstilling: Never before had I met someone like her. sa sa

Der findes dog også mange eksempler på nægtelser, som indleder sætningner med ligefrem ordstilling. Det er altså på ingen måde et krav, at der er omvendt ordstilling i sætninger der indledes med en nægtelse, men der findes blot tilfælde hvor det er tilladt.

3. Adverbialled

I tilfælde hvor adverbialled indleder sætningen, er det også nogle gange tilladt at anvende omvendt ordstilling:

Omvendt ordstilling: Down the street came a man. sa sa sa

I det ovenstående eksempel er det dog også en mulighed at bytte om på sætningsledene, således at subjektet står før verballedet.

4. Efter so

I nogle tilfælde efter adverbiet so:

Omvendt ordstilling: So   do   I. sa sa

5. Betingelsessætninger

Ved såkaldte betingelsessætningner, hvor konjunktionen if er undladt:

Omvendt ordstilling: Had I known I would not have said it. sa sa