×
gs

Grammar slides | Ordklasser | Pronomener

Pronomener

Introduktion

Pronomener er en mindre ordklasse, som typisk fungerer som en slags stedfortræder for substantiver eller et længere sætningsled, hvor substantivet er centralt.


Undergrupper af pronomener

Pronomerne kan inddeles i syv forskellige undergrupper alt efter hvilken funktion ordet har i sætningen. Grammatiske fejl er for os danskere typisk forbundet med de relative pronomener, men det kan alligevel være meget nyttigt at have et overblik over de forskellige undergrupper.

Relative pronomener: Who, which, that, whose, whom
Personlige pronomener: I, me, us, you, one,he, she, it, we, they
Refleksive pronomener: myself, yourself, himself, herself, themselves
Possessive pronomener: His, hers, its, mine, yours
Interrogative pronomener: Who, what, how, when, why
Indefinitive pronomener: Somewhere, someone, something, anywhere, anyone, anything, everywhere, everyone, everything
Demonstrative pronomener: This, that, these, those

Ovenstående er ikke en komplet liste over de forskellige pronomener, men skulle meget gerne give en god idé om hvilke ord der hører til de forskellige undergrupper. Vær desuden opmærksom på at enkelte ord, som eksempelvis his, her, that og who optræder i flere forskellige undergrupper, og det er derfor vigtigt at man er opmærksom på ordets funktion i sætningen.

Pronomener er ligeledes en lukket ordklasse, som ikke udvides med nyere tilføjelser.