×
homer

Grammar slides | Fejltyper | Ing-form | Forklaring

Forklaring

Introduktion

Der er flere forskellige regler angående brugen af -ing form, og det er vigtigt at der skelnes mellem udvidet tids brug af -ing endelsen, og reglen præsenteret i dette afsnit. Kort og godt, så skal nogle ord efterfølges altid af -ing form. Det drejer sig om verberne avoid, begin, finish, dislike enjoy, mind og not mind.

Der bruges også altid -ing form ved substantiverede verber. Altså når et verbum som to swim, omskrives til substantivet swimming.