×
homer

Grammar slides | Fejltyper | Verbernes tider | Forklaring

Forklaring

Introduktion

På engelsk kan sætninger stå i fem forskellige tider afhængigt af verbet eller verbernes bøjning. Disse tider er pluskvamperfektum, præteritum, perfektum, præsens og futurum. Tiderne anvendes i høj grad som på dansk og derfor volder de sjældent problemer.


Verbernes tider

Pluskvamperfektum (had + verbum i perfektum participium)

Pluskvamperfektum anvendes til at placere handlinger eller begivenheder i datiden og, som det danske navn førdatid antyder er disse altså placeret før præteritum.

Eksempel: Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it’s always safe and warm.

Her er det i øvrigt også vigtigt at bemærke at konstruktionen had + verbum i perfektum participium er den eneste måde at danne pluskvamperfektum på engelsk. Verballedet i den efterfølgende sætning, is safe, ville på dansk, med en form af at være, betegnes som pluskvamperfektum, men altså ikke på engelsk.


Præteritum

Præteritum anvendes til at beskrive handlinger og begivenheder, som har fundet sted i fortiden.

Eksempel: She came in through the bathroom window.

Det vigtigste at huske på i forbindelse med præteritum er, at nogle verber er uregelmæssige. Derudover skal to be, som det eneste verbum også i præteritum bøjes i overenstemmelse med subjektet. Dette kaldes kongruens.


Perfektum (have/has + verbum i perfektum participium)

Hvor pluskvamperfektum placerede begivenheder og handlinger før præteritum så placerer perfektum sig før præsens.

Eksempel: The piano has been drinking.

Perfektum dannes altid ved brug af verberne have eller has, afhængigt af subjektet, samt et verbum i perfektum participium. Perfektum kan altså, som pluskvamperfektum heller ikke kunne, dannes ved en form af to be + verbum i perfektum participium.


Præsens

Præsens anvendes til at beskrive begivenheder og handlinger som udspiller sig lige nu.

Eksempel: I remember you well in the Chelsea Hotel.

Når verber bøjes i præsens er det særligt vigtigt at være opmærksom på kongruens mellem subjekt og verballed.


Futurum

Den grammatiske tid futurum anvendes til at beskrive begivenheder og handlinger som udspiller sig i fremtiden.

Eksempel: One day I will buy a factory and I will assemble you on a production line.

Futurum udtrykkes som regel ved brug af verberne shall, will, be + ing-form samt i en en særlig modus, fortidsfremtid, ved brug af verbet would + infinitiv. Afslutningsvist er det vigtigt at pointere at man typisk anvender præsens til at beskrive de begivenheder som foregår i fremtiden, men som allerede er planlagt på forhånd, eksempelvis the ship departs at ten o'clock.